Skip to content
Verbreding A1 Oost, Apeldoorn - Twello
Duurzaam verbreden

Uitbreiding A1 Oost, Apeldoorn-Twello

8 augustus 2023
A1 Oost Apeldoorn-Twello
2022-2025
€ 150 miljoen
Rijkswaterstaat

De A1 is een belangrijke economische verbindingsweg in Nederland en met het Europese achterland. Door toenemend (vracht)verkeer stagneert echter de doorstroming. Daarom verbreedt Heijmans ruim 14 kilometer snelweg naar 2x3 en 2x4 rijstroken tussen Apeldoorn en Twello in beide richtingen. Inclusief aanpassingen aan viaducten, bruggen, aansluitende wegen, verzorgingsplaatsen en een verkeersknooppunt. Daarvoor past Heijmans nieuwe duurzame technieken toe, hergebruikt materiaal en zet emissieloos materieel in volgens de klimaatneutrale en circulaire ambitie van opdrachtgever Rijkswaterstaat.

Vijf keer bijzonder

1. Emissieloos

Bij de werkzaamheden zet Heijmans zoveel mogelijk elektrisch aangedreven materieel in, van vrachtwagens tot graafmachines. Voor een effectieve en efficiënte energievoorziening en -logistiek gebeurt het opladen met uitneembare accu’s, mobiele energievoorzieningen en oplaadpunten. Waar dit niet mogelijk is, draait het materieel op biobrandstof. Hierdoor daalt de uitstoot van schadelijke stoffen sterk.

2. Circulair

Tijdens de verbreding van de A1 Oost worden materialen als beton, asfalt, geleiderails en damwanden geoogst, gescheiden, bewerkt en hergebruikt voor de productie van ‘nieuw’ veilig secundair materiaal. Zo blijft de waarde van grondstoffen behouden. Ook leidt dit tot een significante verlaging van de milieu-impact.

3. Nieuwe technieken

In de gehele keten ontwikkelt Heijmans met partners nieuwe producten en technieken. Op de meest impactvolle ingrediënten worden productinnovaties toegepast met hogere percentages hergebruik. Dit leidt tot een lagere milieu-impact, betere logistieke planning én meer inzicht in de totale footprint van het project. Bijvoorbeeld bij een betonnen duiker onder de A1 waarbij een bindmiddel het cement vervangt met als resultaat CO2-reductie.

4. Ecologische verbindingszones

Tijdens de verbreding realiseert Heijmans in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en diverse stakeholders twee ecologische verbindingszones van ontwerp tot oplevering: Groote Wetering en Poort van Twello. Hierbij zijn ecologische waarden leidend naast duurzaamheid, circulariteit en milieu.

5. Sluitstuk Tracébesluit

De realisatie van A1 Oost Apeldoorn-Twello vormt het sluitstuk van het Tracébesluit Apeldoorn-Azelo. Heijmans heeft ook het eerdere deelcontract weten aan te nemen en voert daardoor het gehele Tracébesluit voor Rijkswaterstaat uit. De oorspronkelijke opleveringsdatum van het totale project was eind 2028. Door het versneld beschikbaar komen van rijksmiddelen, een doordachte aanpak en dito uitvoering kunnen de samenwerkingspartners de verbreding op dit traject, zo lijkt het nu, al eind 2024 realiseren. Een waar huzarenstukje!