Skip to content
heijmans-greenport-venlo.jpg
Hart van groene hotspot

Greenport Venlo

18 mei 2015
Venlo
2015-2030
30 miljoen
Development Company Greenport Venlo

Vijf keer bijzonder

1. 800 voetbalvelden

Een werklandschap van zo’n 600 hectare grond, goed voor 800 voetbalvelden. Het gebied wordt ingericht, en onderhouden, als nieuwe thuisbasis voor bedrijven, waaronder Michael Kors, Groep Heylen, Stryker, Prologis en DSV. Het eindresultaat? Naar verwachting circa 15.000 extra banen.

2. Just in time

Waar opdrachtgevers vaak een duidelijke opdracht voorleggen, werkt het in Greenport Venlo bij Klavertje 4 anders. Zodra de opdrachtgever een kavel verkoopt, wordt het perceel pas vrijgegeven. Er wordt direct gestart om de grond bouwrijp te maken, onder andere door het verleggen van kabels en leidingen en (bureau)onderzoek te doen naar niet gesprongen explosieven.

3. Logistieke hotspot

Tussen de mainports Schiphol, Rotterdam en Antwerpen enerzijds en het Duitse en Midden-Europese achterland anderzijds is Greenport Venlo de Logistieke Hotspot nr. 1 van Nederland. Dit wordt versterkt door de komst van de grootste binnenlandse railterminal van West-Europa (Cabooter).

4. Partnership

Het ontzorgen van Development Company Greenport Venlo (DCGV) is een van de belangrijkste speerpunten voor dit project. Er is geen sprake van ‘opdrachtnemer/opdrachtgever’, maar partnership. Dit zorgt voor een dynamisch proces waarbij de opdrachtgever altijd op de hoogte is.

5. Duurzaam & innovatief

Greenport Venlo moet een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers vormen. Door de komende 15 jaar te kiezen voor duurzame en innovatieve oplossingen biedt dit kansen voor de toekomst.