Hart van groene hotspot

Klavertje 4 vormt het hart van Greenport Venlo en is al acht keer benoemd tot dé Logistieke Hotspot van Nederland. Met 5.400 hectare grond is Greenport Venlo namelijk het tweede tuinbouwgebied van Nederland en zelfs het meest veelzijdige van Europa. De komende 15 jaar wordt het gebied omgetoverd tot een innovatief, duurzaam vestigingsgebied voor ondernemers.

 • Venlo
 • 2015-2030
 • 30 miljoen
 • Development Company Greenport Venlo

Vijf keer bijzonder

 1. 800 voetbalvelden

  800 voetbalvelden

  Een werklandschap van zo’n 600 hectare grond, goed voor 800 voetbalvelden. Het gebied wordt ingericht, en onderhouden, als nieuwe thuisbasis voor bedrijven, waaronder Michael Kors, Groep Heylen, Stryker, Prologis en DSV. Het eindresultaat? Naar verwachting circa 15.000 extra banen.

 2. Just in time

  Just in time

  Waar opdrachtgevers vaak een duidelijke opdracht voorleggen, werkt het in Greenport Venlo bij Klavertje 4 anders. Zodra de opdrachtgever een kavel verkoopt, wordt het perceel pas vrijgegeven. Er wordt direct gestart om de grond bouwrijp te maken, onder andere door het verleggen van kabels en leidingen en (bureau)onderzoek te doen naar niet gesprongen explosieven.

 3. Logistieke hotspot

  Tussen de mainports Schiphol, Rotterdam en Antwerpen enerzijds en het Duitse en Midden-Europese achterland anderzijds is Greenport Venlo de Logistieke Hotspot nr. 1 van Nederland. Dit wordt versterkt door de komst van de grootste binnenlandse railterminal van West-Europa (Cabooter).

 4. Partnership

  Partnership

  Het ontzorgen van Development Company Greenport Venlo (DCGV) is een van de belangrijkste speerpunten voor dit project. Er is geen sprake van ‘opdrachtnemer/opdrachtgever’, maar partnership. Dit zorgt voor een dynamisch proces waarbij de opdrachtgever altijd op de hoogte is.

 5. Duurzaam & innovatief

  Greenport Venlo moet een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers vormen. Door de komende 15 jaar te kiezen voor duurzame en innovatieve oplossingen biedt dit kansen voor de toekomst.

In beeld