Skip to content
solar_highways_uden.jpg
Verduurzamen in stilte

Solar Highways

11 januari 2017
Uden
2017-2020
4,3 miljoen
Rijkswaterstaat

In het kader van project Geluidsmaatregelen St. Oedenrode – Paalgraven en Solar Highways worden op een zestal locaties langs de A50 geluidsmaatregelen getroffen. Deze bestaan uit het verhogen van en het verlengen van bestaande grondwallen. Daarnaast brengen we nieuwe geluidsschermen aan. Binnen dit project wordt in Uden, als onderdeel van het pilotproject Solar Highways, een geluidsscherm met geïntegreerde bifaciale zonnepanelen gerealiseerd.

Vijf keer bijzonder

1. EMVI

Heijmans heeft dit project op basis van een EMVI score gewonnen. Het geluidsscherm wordt doormiddel van een volledig modulair systeem samengesteld, waarbij zowel de zonnepanelen als de hoofdonderdelen identiek en uitwisselbaar zijn. Bovendien voorkomen we functionele uitval van de zonnepanelen-installatie door gevoelige onderdelen vandalismebestendig te integreren.

2. Geïntegreerde zonnecellen

Het geluidscherm bevat dubbelzijdig werkende zonnepanelen. Hiermee wordt zonlicht aan twee kanten opgevangen. Doordat het scherm noord-zuid gericht opgesteld staat, geeft de ochtendzon aan de achterzijde van het scherm energieopbrengst en de middagzon aan de voorzijde. Uiteraard vervult het scherm te allen tijde zijn primaire functie: geluidswering.

3. Unieke samenwerking met partners

Heijmans is in 2014 een samenwerking gestart met o.a. Van Campen-Bayards en Scheuten Glas. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het Sonob scherm. Voor het Solar Highways project is partner Libra ook aangehaakt. Rijkswaterstaat werkt nauw samen met SEAC (Solar Energy Application Centre) en ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) part of TNO. Verder is gemeente Uden ook betrokken bij de totstandkoming van de pilot locatie.

4. Remote monitoring

Na de ingebruikname zal het Solar Energy Application Centre (SEAC) de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm gedurende 18 maanden nauwkeurig meten. Daarvoor worden een aantal proefvakken op het scherm ingericht met onder andere verschillende schoonmaak regimes. De uitkomsten worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van toekomstige zonnegeluidschermen.

5. Duurzaamheid

Op de locatie Uden wordt het bestaande geluidsscherm vervangen door het nieuwe zonne-geluidsscherm. Diverse vrijkomende onderdelen van dit oude scherm worden op andere locaties binnen het traject St. Oederode - Paalgraven hergebruikt.

Neem contact met ons op