Skip to content
heijmans_smart_city_-_eindhoven-verlichting-roadmap-philips.jpg
Intelligente oplossingen voor een gezonde leefomgeving

Smart city

Heijmans realiseert een gezonde leefomgeving, door de ‘fysieke wereld’ met het sociale, ruimtelijke en natuurlijke domein door datagedreven oplossingen en technologie te verrijken, verbeteren en versterken met een extra digitale dimensie. Uiteraard rekening houdend met de privacy, autonomie en waardigheid van bewoners en andere gebruikers. Een slimme benadering en intelligente oplossingen zijn noodzakelijk om de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd aan te pakken.

Heijmans-directievoorzitter Vastgoed Maarten van Duijn in gesprek over smart cities.