Skip to content
michiel_klaasen_bouwplaats_koningsoord_berkel_enschot_april_2020_1.jpg

Verbeterde veiligheidsinstructie bouwplaats

23 november 2021, 08:00

Voor iedereen die de bouwplaats opgaat, is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar. Vanaf 23 november 2021 is de vernieuwde Generieke Poortinstructie (GPI) actief, die meer op de praktijk is gericht. Dit initiatief stimuleert veilig gedrag op bouwplaatsen en is een manier om het gesprek er over te starten.

Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen en een soepel uniform poortproces.

Inmiddels zijn ongeveer 400.000 GPI-certificaten behaald. Meer dan 37.500 bedrijven, inclusief zzp’ers, zetten de GPI inmiddels in om hun medewerkers te herinneren aan veilig werken op de bouwplaats.

“Op dit moment wordt nog niet iedereen op de bouwplaats aangesproken de GPI te doen. Mede hierdoor komt het gesprek over veiligheid nog niet overal op gang”, zegt Werner van Eck, programmamanager Veiligheid bij Heijmans, lid Kerngroep GCVB en voorzitter van de Waarborgcommissie GPI. “Eén oorzaak is dat het belang van de GPI nog niet bij iedereen helder is. Dat moeten we dus beter uitleggen.

Daarnaast zien we dat het oordeel over de GPI vermoedelijk is gebaseerd op de eerste GPI-versie. Sindsdien is de GPI met de input van duizenden gebruikers sterk verbeterd. De instructie is praktijkgerichter geworden en wordt in het algemeen als goed beoordeeld: zeven van de tien kandidaten geven de GPI een 8 en hoger. De GPI ontwikkelt zich naar een interactief leerplatform."

De GPI 4.0 bevat ongeveer 45 korte video’s met te beoordelen praktijksituaties en 45 filmpjes met feedback hierop. Deze video’s zijn op verschillende (bouw)locaties gefilmd, ook op onderhoudsprojecten.

De komende maanden zullen bouwplaatsmedewerkers en leidinggevenden met een speciale campagne worden geholpen de nieuwe GPI te herontdekken en samen het gesprek aan te gaan over veilig werken. Daarvoor zijn informatie en ondersteunend materiaal voor op de bouwplaatsen, zoals toolboxen en posters, beschikbaar op de website van GPI.

Hoe kunnen we een proactieve veiligheidscultuur realiseren? "Veiligheid gaat voor tijd en geld."