Skip to content
bouwfoto_week_38_project_a1_5.jpg

Heijmans: stijging resultaat zet verder door

30 april 2021, 07:30

Heijmans is het jaar 2021 sterk begonnen, ondanks de winterse omstandigheden in de voorgaande maanden en de aanhoudende impact van Covid-19. De omzet en het resultaat liggen in Q1 hoger dan vorig jaar.

Kernpunten:

  • Omzet en onderliggende EBITDA in Q1 2021 hoger dan vorig jaar
  • Cashpositie blijft sterk, financieringsfaciliteit verlengd tot eind 2025
  • Orderportefeuille met € 2,0 miljard op goed niveau
  • 755 verkochte woningen tot en met april (666 in dezelfde periode 2020)

Ton Hillen, CEO Heijmans:

“Heijmans is het jaar 2021 sterk begonnen, ondanks de winterse omstandigheden in de voorgaande maanden en de aanhoudende impact van Covid-19. De omzet en het resultaat liggen in Q1 hoger dan vorig jaar. Vooral de prestaties bij Infra zijn boven verwachting. We zien de resultaten van ons strakke tenderbeleid en het spreken van één risico-taal terug in een goede ontwikkeling van de projectresultaten. We blijven daarbij alert op mogelijke kostprijsstijgingen, die het gevolg kunnen zijn van een aantrekkende economie. De cashpositie van Heijmans blijft sterk en de eerder aangekondigde verlenging van onze financieringsfaciliteit tot eind 2025 is intussen geëffectueerd. Deze is gekoppeld aan onze duurzaamheidsdoelstellingen, passende bij onze visie als makers van de gezonde leefomgeving."

Veerkracht en wendbaarheid

"We betreuren het dat er in april een datalek heeft plaatsgevonden. Een menselijke fout die vooral vervelende impact had voor alle betrokkenen. Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het interne proces binnen de ontwikkelcombinatie van het betreffende nieuwbouwproject is in onderzoek.

De uitverkiezing tot beste (thuis)werkgever van Brabant – voor de wijze waarop onze medewerkers worden ondersteund in werken tijdens coronatijd – was een pluim voor de hele organisatie. Er is blijvende aandacht voor de veerkracht en wendbaarheid van medewerkers in de organisatie als gevolg van Covid-19. Dat houden we scherp in de gaten.”


Ontwikkelingen

Het aantal woningverkopen is sterk gestegen naar 755 (582 particulier en 173 B2B) ten opzichte van 666 in dezelfde periode in 2020. We zien vooral een sterke stijging in de verkoop aan particulieren van 377 naar 582. Infra heeft in Q1 2021 boven verwachting gepresteerd met een stijgende omzet en goede prestaties. Onze orderportefeuille blijft met 2 miljard euro op goed niveau.

Projecten

Begin Q1 is Heijmans door de Haagse woningcorporatie Staedion gekozen als partner om samen met de gemeente Den Haag de buurt Dreven, Gaarden en Zichten te vernieuwen. Het streven is om in 2023 met de bouw van de eerste deelplannen te starten en de ambitie is om 500 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Heijmans neemt een belangrijk deel van deze ontwikkeling op zich.

Heijmans gaat de komende vijf jaar het onderhoud aan de vaarwegen in Oost-Nederland uitvoeren. Het prestatiecontract (omzet van circa € 32 miljoen) van Rijkswaterstaat betreft de Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal. In Hoogezand-Sappemeer gaat Heijmans in opdracht van een woningcorporatie aan de slag om 125 woningen te verduurzamen en verbeteren. Daarmee hebben al deze woningen straks energielabel A.

Asfalteren Flightflex Polderbaan Schiphol Heijmans maart 2021.jpg

Ook is de meerjarige samenwerking tussen Schiphol en Heijmans met een periode van drie jaar verlengd, zowel het contract van Infra als dat van Bouw & Techniek. Dat betekent dat Heijmans als Main Contractor tot tenminste 2025 opdrachten blijft uitvoeren die in het teken staan van onderhoud aan de start- en landingsterreinen en Terminal 1 & 2 op de luchthaven. In het oog springt onder meer de uitrol van het slimme asfalt (Flightflex) bij de renovatie van de Polderbaan. Dat is een innovatief product dat de enorme belasting van vliegtuigen kan dragen en voldoende stroef is, terwijl het toch een goed waterbergend vermogen heeft.

Eind Q2 is de beoogde start van werkzaamheden aan de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Het gaat om een omvangrijke operatie in het gebied om de dijk over een lengte van in totaal 23 kilometer op sterkte te brengen. Heijmans is onderdeel van de zogeheten Graaf Reinaldalliantie (samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) die de dijkversterking uitvoert. De omzet van deze opdracht is voor Heijmans circa € 80 miljoen. In de contractvorm is een gezamenlijk risicodomein met de opdrachtgever benoemd, wat een positieve stimulans is voor de beoogde vorm van samenwerking.

Outlook

De omzet in 2021 ontwikkelt zich goed. Bij de start van het jaar hielden wij nog rekening met een licht terugvallende omzet dit jaar, maar op basis van het huidige beeld zal de omzet dit jaar naar verwachting op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar uitkomen en zal het resultaat stijgen ten opzichte van 2020.

We voorzien bij Infra dat in de eerste helft van het jaar de marge en het productievolume hoger uitkomen dan in 2020. Onze zorg ten aanzien van het stikstofdossier op de grote infra projecten blijft, we verwachten de effecten hiervan pas in de komende jaren. Bij Vastgoed en Woningbouw blijven de marktvooruitzichten positief, als gevolg van aanhoudend sterke vraag op de Nederlandse woningmarkt. Qua resultaatsontwikkeling zien we de rest van 2021 met vertrouwen tegemoet.

Neem contact met ons op