Skip to content
Persbericht_april 2020_GoWa.jpg

Grote stap voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

26 april 2021, 07:30

Het toekennen van een subsidie van 350 miljoen aan de Graaf Reinaldalliantie betekent een grote stap voor de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Heijmans is sinds 2017 onderdeel van deze alliantie van Waterschap Rivierenland, waarbinnen de afgelopen jaren de planstudie en planuitwerkingsfase gezamenlijk zijn doorlopen. De werkzaamheden starten in juni 2021.

Het aandeel van Heijmans in de omzet van deze opdracht is ongeveer € 80 miljoen. In de contractvorm is een gezamenlijk risicodomein met de opdrachtgever benoemd, wat een positieve stimulans is voor de beoogde vorm van samenwerking.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De Graaf Reinaldalliantie is een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel. Royal HaskoningDHV neemt als adviserende partij deel. De alliantie voert de dijkversterking de komende vijf jaar uit. De toegekende subsidie komt voort uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat. Het gaat om een zeer omvangrijke operatie in het gebied om de dijk over een lengte van totaal 23 kilometer op sterkte te brengen.

In top-10 van urgente projecten

De dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg is het eerste grote project aan de noordkant van de Waal dat in uitvoering gaat, sinds de nieuwe veiligheidsnorm is ingesteld. Het gaat om 23 kilometer dijk, vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland). Het project staat op 7 in de top-10 van meest urgente projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd; per dijkvak of cluster van dijkvakken. Zo blijft de dijk zo toegankelijk mogelijk. In 2026 moet de dijk weer hoogwaterveilig zijn.

gowa_dijkversterking_heijmans_jaap_wierenga_digitalisering_6.jpg

Yolande van der Meulen, voorzitter Alliantiebestuur

“Met de toekenning van de subsidie start een volgende fase. Een mooi voorbeeld van een nauwe samenwerking in een alliantie van drie marktpartijen, een ingenieursbureau en Waterschap Rivierenland. Hiermee is vanaf de start van de verkenning veel kennis en ervaring gebundeld en benut ten behoeve van een voortvarende uitvoering. Met als resultaat een dijkversterkingsplan waarin verschillende belangen samenkomen. Ik ben er zeer trots op dat we in goede samenwerking met alle partijen deze mijlpaal hebben bereikt en hoop met iedereen in 2026 het glas te heffen op een hoogwaterveilige dijk.”

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1300 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Voor Waterschap Rivierenland gaat het om zo’n 400 kilometer dijken in het rivierengebied.

Neem contact met ons op