Skip to content
dijkversterking_heijmans_lauwersmeerdijk_11.jpg

Heijmans voornemens Gavin van Boekel te benoemen tot lid Raad van Bestuur

29 april 2021, 18:00

De Raad van Commissarissen van Heijmans NV heeft het voornemen de heer G.M.P.A. (Gavin) van Boekel (1975) per 1 september 2021 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur / CFO van Heijmans NV.

Hij is na afronding van de studies Internationale Bedrijfskunde en Registercontroller werkzaam geweest in verschillende financiële functies bij Unilever, recent als CFO Middle Europe & Benelux.

Het voornemen tot benoeming zal worden toegelicht op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt op een nog te bepalen datum.

Na de benoeming zal de raad van bestuur van Heijmans bestaan uit de heren A.G.J. (Ton) Hillen en G.M.P.A. (Gavin) van Boekel.

Neem contact met ons op