Skip to content
Heijmans renovatie Roosendaal ketensamenwerking Alwel 6
Ketensamenwerking in de praktijk

Sneller en plezieriger samenwerken

7 april 2023

Voor het verduurzamen van 564 woningen in drie jaar tijd, koos woningcorporatie Alwel voor een ketensamenwerking met Heijmans. Inmiddels is het project in de derde fase beland en bewijst deze werkwijze dagelijks zijn voordelen.

In de bouwkeet aan de rand van de wijk Langdonk in Roosendaal werken ze naast elkaar: projectopzichter Bart Staps van woningcorporatie Alwel en hoofduitvoerder John Sprangers van bouwbedrijf Heijmans. In dezelfde ruimte zit ook Jes, de bewonerscoach van het project die in dienst is bij Heijmans. In de modelwoning verderop in de wijk zit een sociaal team van Alwel, waar Jes nauw contact mee onderhoudt. “Dit is ketensamenwerking voor mij”, begint John terwijl hij de ruimte rondkijkt. “Als Bart aan het bellen is, hoor ik wat hij zegt en dan kan ik daar gelijk op schakelen. En als ik ergens geen tijd voor heb, pakt hij het op. Andersom gaat dat precies zo.”

Versnellen in verduurzaming

Alwel heeft bewust gekozen voor een ketensamenwerking, omdat er veel te doen is op het gebied van onder andere verduurzamen, zegt Bart. “Met de ketensamenwerking kunnen we versnellen. We zijn goed op elkaar ingespeeld, hoeven niet steeds alles door te spreken en er is wederzijds vertrouwen. Dat bespaart tijd en werkt fijn.” Ook voor de bewoners is die versnelling fijn.

“De meeste bewoners zijn blij met de verduurzaming van hun woning, en gezien de huidige ontwikkelingen nemen ze de overlast die erbij komt kijken op de koop toe.”

Werken vanuit vertrouwen

De verduurzaming behelst het isoleren van het dak en het desgewenst renoveren van badkamer, keuken en toilet. Omdat bewoners daar hun hele zolder voor leeg moeten halen, komen er veel huisbezoeken en gesprekken bij kijken, die zowel door Alwel als Heijmans worden gevoerd. Ook tijdens die gesprekken voelen ze zich gesterkt door het vertrouwen in elkaar. “Doordat we al langer samenwerken, weet ik ongeveer hoe Bart denkt”, legt John uit. “Dus als een bewoner veel aan zijn huis heeft geknutseld, bepaal ik wat we daarmee doen. Het is fijn dat ik dan niet hoef te wachten op een besluit van Alwel. Je kunt zo veel beter sturen op kwaliteit en tevredenheid.”

Het liefst zou John zien dat iedereen op het project in dezelfde Heijmans/Alwel-kleding zou lopen. “Bewoners weten niet wie bij welk bedrijf hoort, en dat is voor hen ook niet van belang .” Bewoners die klachten of vragen hebben en willekeurig naar een van de twee partijen bellen, worden daarom nooit verwezen naar de andere partij. “Ik neem het aan en geef het door aan Bart. We hebben ook iedere week een uurtje ingepland om de klachten en vragen te bespreken, zodat er die zaken zoveel mogelijk vooraf kunnen oplossen.”

“Als je werkt in vertrouwen, kun je zoveel beter sturen op kwaliteit en tevredenheid.”
In deze video vertellen Bruno Gruyters, sociaal projectleider Alwel en Marieke Keyzer, senior projectleider Alwel hoe het samenwerken heeft bijgedragen aan het verduurzamen van 500 woningen.

Keten verlengen

In hun succesvolle samenwerking proberen de collega’s ook de onderaannemers mee te nemen. Want de keten is groter dan twee partijen, zegt John. “Wij kunnen niet zonder onderaannemers, daarom stuur ik erop dat we hen ook betrekken in de samenwerking. Het is op dit moment lastig om goede mensen te vinden, alleen al op dit project heb ik negentien timmerlieden weggestuurd. We willen de goeie aan ons binden, want we hebben sterke schakels nodig.” Het aantrekken van goede mensen gaat gemakkelijker in een prettige werkomgeving als deze, merkt de hoofduitvoerder. “Gisteren kwam hier een timmerman kijken die opmerkte dat iedereen hier met zoveel plezier aan het werk was. Dat klopt, dat creëren we samen, omdat ik zelf ook met plezier naar mijn werk ga. Dat werkplezier straalt ook af op bewoners.”

Heijmans nodigt opdrachtgevers, co-makers en projectpartners uit voor een langdurige samenwerking met vele voordelen. Ontdek hoe andere opdrachtgevers en ervaringsspecialisten hebben geprofiteerd van deze waardevolle samenwerkingen. Meer weten? We vertellen je graag meer in "De Pluspunten van Projectoverstijgend Samenwerken."

Materiaalhub

Een ander voordeel van de langdurige samenwerking is dat leerpunten worden omgezet in verbeteringen, vertelt John. “In fase 1 startten we iedere dag met het verduurzamen van twee nieuwe woningen. We hadden tachtig man rondlopen, de hele wijk stond vol met materiaal en je kon nergens meer parkeren. Dat doen we nu niet meer. Door iedere dag aan één nieuwe woning te beginnen is er veel meer rust in de straat. Dat is plezierig voor bewoners. Natuurlijk is het duurder, want de bouwplaats moet dubbel zo lang blijven staan. Maar ook voor ons werkt het beter. We kunnen het beter behappen en dat komt de kwaliteit ten goede.”

Met de leerpunten uit fase 1 en 2 in gedachten, is er in de derde fase gekozen voor een materiaalhub aan de rand van de wijk, waar ook de keet staat. “Die materialen gaan met elektrisch vervoer de wijk in. Omdat het zulke smalle straten zijn met haakse bochten, maakten we ook een eenrichtingsverkeersplan en mogen onze voertuigen niet in de straten blijven staan. Dat geeft veel rust voor bewoners.”

Kritisch zijn

Dat hun samenwerking zo goed is, betekent niet dat John en Bart het altijd eens zijn. “We botsen soms, bijvoorbeeld als John denkt vanuit het halen van de planning en ik vanuit de huurders. Dat mag ook. We kijken allebei op een andere manier en vullen elkaar daarin goed aan.” John voegt daaraan toe dat kritisch kunnen zijn juist een beter resultaat oplevert. “ Zo hebben de woningen in de volgende fase een asbest buis in de slaapkamer. Het originele plan van Alwel was om die te saneren, maar dat betekent dat bewoners een paar dagen hun huis uit moeten. Omdat wij in een vroeg stadium meekijken, kunnen we aangeven dat het ook een optie is om een koker om de buis heen te maken, dat levert veel minder overlast op voor bewoners.”

John twijfelt er op zo’n moment niet aan dat zijn suggesties serieus worden genomen. “We kunnen alles met elkaar bespreken. Daardoor heb ik altijd het gevoel dat ik niet alleen sta. Zeker als je in een wijk met allerlei verschillende bewoners werkt, is dat heel belangrijk.”

Neem contact met ons op