Skip to content
Heijmans Horizon - Woonstichting 'thuis
Houtskeletbouwwoningen in woonwijk ´t Ven

Woonstichting ´thuis zet in op gezonde woningen

6 september 2023

Een ecologische voetafdruk van nul, dat is de ambitie van woonstichting ’thuis. Daarom zoekt ’thuis continu naar partners die duurzaamheid naar een hoger plan kunnen tillen. Bij de herontwikkeling van een woonwijk in Eindhoven koos de woonstichting voor houtskeletbouwwoningen van Heijmans. Manager vastgoed & duurzaamheid Matthijs Hulsbosch over verantwoordelijkheid nemen, intrinsieke motivatie en samen verbeteren.

In de wijk ´t Ven in Eindhoven maken 129 verouderde woningen plaats voor 249 sociale nieuwbouwwoningen. Daarvan zijn 88 houtskeletbouwwoningen van Heijmans, geschikt voor zowel gezinnen als één- en tweepersoonshuishoudens. “Oorspronkelijk kozen we voor de gestandaardiseerde sociale huurwoningen, totdat Heijmans ons attendeerde op deze duurzame huizen”, vertelt Matthijs. Deze houtskeletbouwwoningen worden ontworpen en geproduceerd in de nieuwe fabriek van Heijmans in Heerenveen, met als doel om het aantal duurzame woningen in Nederland sneller en slimmer te vergroten. Matthijs: “We voerden diverse gesprekken over deze nieuwste generatie woningen en gingen kijken bij een pilotproject. Al snel werd duidelijk dat deze huizen op alle fronten goed bij ons passen: het sluit aan bij onze duurzame visie en bij die van de gemeente”.

Tijdens het bezoeken van de pilotwoningen kreeg woonstichting 'thuis antwoord op al haar vragen. Die hadden vooral betrekking op de toekomstige bewoners. “Een houtskeletbouwwoning is ademend doordat het van bio-based, oftewel natuurlijk materiaal, is gemaakt. Dan wil je niet dat er van alles op de muren wordt gesmeerd. Wat is er wel mogelijk en hoe gaan we dat duidelijk maken aan de bewoners? Ook gaat het verwarmen net even anders, hoe werkt dat in de praktijk? Maar al snel waren we overtuigd en enthousiast.”

We willen onze ecologische voetafdruk naar nul brengen, dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vanuit de bedoeling denken


Op het gebied van duurzaamheid heeft de woonstichting hoge ambities. “We willen onze ecologische voetafdruk naar nul brengen, dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze primaire taak is voorzien in woningen, maar bouwen in traditionele vorm heeft een negatieve invloed op die voetafdruk. Daarom zijn we op zoek naar andere vormen van bouwen om die stip op de horizon te bereiken. De houtskeletbouwwoningen van Heijmans passen daar perfect in”, vindt Matthijs. In de praktijk ervaart hij dat het belangrijk is om intrinsiek gemotiveerd te zijn om te verduurzamen, en je niet te laten tegenhouden door regels of systemen. Zo is het op dit moment nog niet meetbaar hoe circulair of duurzaam houtskeletbouwwoningen zijn. “In veel rekenprogramma’s zijn bio-based materialen nog geen optie, waardoor een heel duurzaam gebouw in cijfers uitgedrukt toch slecht scoort op duurzaamheid. Daar moet je overheen kunnen stappen: niet in systemen blijven hangen, maar vanuit de bedoeling opereren. Dan moet je soms je nek uitsteken en dat is een risico, maar als je dat niet doet kom je nergens.”

Het gaat niet alleen om de materialen waarmee je bouwt, maar ook op het effect daarvan op de stad en de kwaliteit van leven voor bewoners.

Gezond leefklimaat


Om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, gaat ’thuis actief in gesprek met leveranciers en partners. “Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van iedere uitvraag en van elk ontwerpkader. Daarbij volgen we de methode van The Natural Step, waarbij je integraal naar duurzaamheid kijkt. Het gaat dus niet alleen om de materialen waarmee je bouwt, maar ook op het effect daarvan op de stad en de kwaliteit van leven voor bewoners”, legt Matthijs uit. Ook de gemeente streeft in ‘t Ven een duurzame wijk na, in de breedste zin van het woord: meer groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie, minder steen en auto’s.

Duurzame bouwmaterialen zijn dus slechts een onderdeel van de ambitie van ’thuis. Matthijs vervolgt: “Het allerbelangrijkste is een gezond huis en woonomgeving voor de bewoner. De houtskeletbouwwoningen van Heijmans dragen daar aan bij. Als we zouden kunnen meten wat een week in een houtskeletbouwwoning met je welbevinden doet in vergelijking met een week in een betonnen woning, dan zouden we aangenaam verrast zijn. Bio-based woningen zijn damp-open, dus ze ademen. Dat zorgt voor een heel andere beleving dan traditionele betonnen woningen. Het doet iets met het binnenklimaat en de akoestiek, op een positieve manier.”

Over het algemeen ziet Matthijs dat er vanuit huurders steeds meer interesse is voor een andere manier van wonen. “Onze taak is om bewoners mee te nemen in de ontwikkelingen en dat vraagt begeleiding. Dat doen we door toekomstige bewoners al in een vroeg stadium te betrekken en te informeren. Dat blijven we doen als ze er eenmaal wonen.”

Elkaar versterken in de transitie


Hoewel de houtskeletbouwwoningen van Heijmans nog niet volledig zorgen voor een ecologische voetafdruk van nul, ziet Matthijs dat bouwer en woningcorporatie elkaar versterken in de transitie naar duurzamer bouwen. “Als woonstichting hebben we maatschappelijk gezien een grote verantwoordelijkheid: als vragende partij op de vastgoedmarkt, maar ook richting de huurder. Dus moeten we bewuste keuzes maken en in blijven zetten op verbeteren. Heijmans neemt die verantwoordelijkheid heel serieus en dat zorgt voor een prettige samenwerking. Ze zijn kritisch op een goede manier. Voor de realisatie van onze woningen werken we samen met een aantal partners. Heijmans is een van de partijen die vooroploopt als het aankomt op duurzaamheid. Natuurlijk zijn we nog lang niet waar we willen zijn, maar deze Heijmans huizen van houtskeletbouw zijn een stap in de goede richting.”

Neem contact met ons op