Skip to content
Heijmans Horizon Zeewolde 1
Woonpalet verduurzaamt in Zeewolde

Samen pionieren

4 april 2023

In de wijk Eilandenrijk in Zeewolde is veel aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Heijmans realiseerde hier 31 woningen voor woningcorporatie Woonpalet, waarvan tien in houtskeletbouw. Voor beide partijen was dit een kans om in korte tijd grote stappen te zetten wat betreft duurzaam bouwen, vertellen Ramon Vos, manager vastgoed bij Woonpalet en Dennis Kuijt, ontwerpmanager bij Heijmans.

Dat duurzaamheid een belangrijke waarde is voor Woonpalet, blijkt onder andere uit de relatie die de woningcorporatie met bouwbedrijven aangaat. “Het is ons beleid om langdurige samenwerkingen aan te gaan”, licht Ramon toe. “Daardoor bouw je een band met elkaar op en ontstaat er betrokkenheid tussen beide partijen.”

Per project kijkt Woonpalet welke samenwerkingspartner het beste past. In het geval van Eilandenrijk was dat Heijmans. Ramon: “Omdat binnen Eilandenrijk veel aandacht is voor duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptie was de keuze voor Heijmans snel gemaakt. We wisten dat Heijmans met de overname van de energieneutrale fabriek in Heereveen de techniek van houtskeletbouw op grotere schaal wilde toepassen. We zagen dat als een kans om er allebei van te leren.”

Duurzaam en snel

Houtskeletbouw betekent dat de draagconstructie van het huis niet van beton, maar van hout is gemaakt. Dat heeft verschillende voordelen. Allereerst is het een circulaire en daarmee duurzame manier van bouwen: het hout dat gebruikt wordt groeit op den duur weer aan. Ook is er geen CO2-uistoot omdat bomen CO2 opnemen en als ze gekapt zijn is de CO2 opgeslagen in het hout. Door gebruik van hout is er minder beton nodig, wat gunstig is voor het klimaat omdat beton uit cement bestaat en er veel CO2 vrijkomt tijdens de productie.

Dennis: “Doordat de woningen in de fabriek worden geprefabriceerd, zijn er minder transportbewegingen op de bouwlocatie nodig en is er voor de bouwers op locatie minder werk te verrichten, een stuk efficiënter werken dus. Bijkomend voordeel: de woningen worden pas op de locatie geplaatst nadat ze getest en goedgekeurd zijn in de fabriek. Dat maakt ze minder foutgevoelig. Ook zijn ze relatief snel te realiseren. De bouw in de fabriek duurt ongeveer twee weken en de afwerking op de bouwplaats kost enkele dagen per woning.”

Vernieuwende luchtverwarmingsoplossing

Voor houtskeletbouwwoningen heeft Heijmans gekozen voor een luchtverwarmingssysteem waarbij deze huizen via een warmtepomp door lucht geventileerd, verwarmd en gekoeld worden. Deze duurzame oplossing past goed bij houtskeletbouw vertelt Dennis. “Dit zijn lichtgewichtwoningen. Dat maakt dat het toepassen van een ´traditionele´ laag temperatuur vloerverwarming niet zo efficiënt is, want daarvoor heb je de massa van een betonnen constructie nodig die relatief langzaam opwarmt en afkoelt. De ‘lichtere’ houtskeletbouwwoningen warmen sneller op en koelen sneller af. Bij de luchtverwarmingsoplossing in deze woningen wordt de warmte vrij direct vanuit een luchtrooster de woningen ingeblazen. Het voordeel daarvan is dat je een woning in relatief korte tijd op de juiste temperatuur krijgt. Dat is duurzaam én comfortabel voor de bewoners.”

Stapje verder zetten

Bij twee van de tien houtskeletbouwwoningen ging Heijmans nog een stapje verder. In deze woningen zijn ook de hal, badkamer, toilet en trap als één module geprefabriceerd. “Uit duurzaamheidsoogpunt willen we in de toekomst nog meer vanuit onze fabriek prefabriceren”, vertelt Dennis. “Bij deze twee keken we hoe een deel van de woningen als 3D-modules uit de fabriek komen. Het idee hierachter is het minimaliseren van de werkzaamheden op de bouwplaats."

"In de fabriek zijn we beter in staat fouten te voorkomen en de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Hoe meer ervaring je hierin krijgt, hoe meer je een duurzame manier van bouwen kunt door ontwikkelen.”

In dit traject is veel geleerd. Een van de lessen is de manier waarop de cascowoning aan de fundering wordt verankerd, vertelt Dennis. “Omdat je te maken hebt met lichtgewichtwoningen, moet je ze stevig verankeren. Dat gebeurt op de bouwplaats. Nu kostte het best veel tijd om dat goed voor elkaar te krijgen. Het is gelukt, maar het had een stuk sneller gekund. Dankzij deze ervaring weten we hoe dat in de toekomst beter kan.”

Samen pionieren

Ook Ramon plukt de vruchten van dit vernieuwende bouwproces. “Als Woonpalet willen we verduurzamen, maar we zijn een kleine corporatie en hebben beperkte middelen. Niet gemakkelijk dus om een voortrekkersrol te pakken. Met dit project kregen we de kans om samen met Heijmans te pionieren. Ik denk dat het voor ons allebei een leerzaam proces is geweest.” Uit de evaluatie bleek dat beide partijen tevreden zijn over proces en communicatie. Ramon: “Omdat we die langdurige samenwerking aangaan, weet je wat je aan elkaar hebt. We hebben hetzelfde doel voor ogen: goede, betaalbare en duurzame woningen.”

Hout is de toekomst

Inmiddels zijn de huizen in Zeewolde opgeleverd. Tot nu toe zijn de reacties van huurders niet anders dan bij andere woningen van Woonpalet, een goed teken volgens Ramon. “Eigenlijk merken de bewoners bijna niet dat ze in houtskeletbouw wonen, terwijl ze dus wel heel duurzaam wonen.” Nu de houtskeletbouwwoningen er staan, verwacht hij dat er nog veel zullen volgen. “Over tien of twintig jaar bouwen we denk ik alleen nog maar in hout. Het voelt als een voorsprong dat wij daar dankzij Heijmans nu al ervaring mee hebben.” Dennis noemt het eindresultaat voor de bewoners een energiezuinige woning die relatief snel op temperatuur is. Dat is comfortabel wonen en tegelijkertijd je CO2-voetafdruk verkleinen. Geen wonder dat Dennis en Ramon allebei zeggen terug te kijken op een vruchtbare samenwerking.