Skip to content
Technasium Drachten Heijmans maakhetmee samenwerking.jpg
Frisse ideeën op Technasium Drachten

Duurzame kennismaking

5 mei 2022

Hoe kun je jongeren beter interesseren voor techniek dan met een inspirerende opdracht voor een echte opdrachtgever? Met die gedachte zette Heijmans de Battle Biomimicry op, waarbij derdeklassers uit het hele land oplossingen bedachten om duurzame woningen te realiseren met innovaties uit de natuur. “Dit soort opdrachten kan aan leerlingen laten zien hoe breed techniek is.”

Vanuit de vestiging Drachten is Kirsten Noorduin, verantwoordelijk voor PR, communicatie & commercie, al langere tijd bezig om het bedrijfsleven en het onderwijs te koppelen. Daarom hoefde ze niet lang na te denken over de oproep aan collega’s om een school te begeleiden tijdens de Battle Biomimicry. Hiervoor ontwerpen middelbare schoolleerlingen een comfortabel huis met gebruik van oplossingen uit de natuur. Samen met commercieel manager Hille de Haan is ze gekoppeld aan de technasiumafdeling van CSG Liudger in Drachten.

Docent Onderzoek & Ontwerpen (O&O) Roelof Brinksma begeleidde de opdracht vanuit de school en ziet de meerwaarde van het bedrijfsleven binnen halen. “Bij het vak O&O proberen we leerlingen competenties aan te leren die nodig zijn voor een beta-technische vervolgopleiding. Leerlingen kruipen met deze opdracht in de huid van een professional en krijgen zo echt een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is.”

Koele termietenheuvel

Bij de start van de opdracht hielden Kirsten en Hille een pitch voor de leerlingen, waarin ze voorbeelden lieten zien van slimme oplossingen uit de natuur. “Termietenheuvels staan vaak in warme landen, maar daarbinnen is het altijd koel”, geeft Hille als voorbeeld. De collega’s benadrukten bij de aftrap dat de leerlingen vooral moesten kijken naar mogelijkheden, in plaats van naar wat haalbaar of betaalbaar is. “Het doel was om leerlingen creatief uit te dagen, juist omdat we dit soort vraagstukken anders willen benaderen dan we gewend zijn in de bouw. Want wat we doen, werkt niet altijd meer. We zullen moeten innoveren en daar hebben we frisse ideeën voor nodig”, legt Hille uit.

Heijmans Technasium Drachten onderwijs techniek woning.jpg

Omgekeerde piramide

Al tijdens de tussenevaluatie ontdekten Kirsten en Hille dat het met de originele ideeën wel goed zat. “De leerlingen, die in teams aan de slag gingen, bedachten samen onder andere een raam waarin verwarming was verwerkt, omdat ramen altijd een groot warmtelek zijn. Een andere oplossing was een ondergrondse woning, met digitale schermen zodat het leek of je naar buiten kon kijken. Ook bedachten ze een woning in de vorm van een omgekeerde piramide, waardoor het gebouw een grote hoeveelheid regen kon opvangen”, vertelt Kirsten. Het winnende team – dat door mag naar de landelijke battle – ontwierp gevelpanelen die in de winter warmte opvangen en bij warm weer wit kleuren, waardoor ze warmte afstoten.

Organisatie op orde

“Het enthousiasme van de teams was mooi om te zien. Je zag in deze opdracht ook heel goed het belang van de organisatie van een team. De paar ideeën die eruit sprongen, hadden ook de rolverdeling in hun team goed op orde”, vertelt Hille. Dat een opdracht als deze ook voor Heijmans voordelen heeft, daar is hij van overtuigd. “We zitten altijd in een spagaat: aan de ene kant moeten we ons dagelijks werk doen en produceren, aan de andere kant willen we ook innoveren. Dit soort projecten helpt ons om creatief te denken. We hoeven als Heijmans niet alles zelf uit te vinden, dus is het goed om bewust te zien en horen wat er rondom ons gebeurt en daar mee verder gaan.”

Complexe vraagstukken oplossen vraagt om verschillende perspectieven, met mensen die anders kijken dan een klassieke techneut

Op het juiste spoor zetten

Docent Roelof zag dat leerlingen getriggerd werden door het feit dat er een externe partij bij de opdracht was betrokken. “Deze opdracht deden ze niet voor een cijfer of voor mij, maar voor een opdrachtgever die er echt iets mee wil. Bovendien was de vraag uitdagend en complex en tegelijkertijd waren er vele mogelijke oplossingen, dat spreekt leerlingen echt aan. Ook Kirsten en Hille hielpen de leerlingen op weg door het stellen van coachvragen. Belangrijk, want daarmee zet je ze op het juiste spoor. Het feit dat Heijmans zowel aan het begin als het einde, maar juist ook tussendoor aanwezig was, was echt een meerwaarde.”

Kiezen voor techniek

Dat de leerlingen juist in de derde klas aan de slag gaan met deze opdracht, is niet geheel toevallig, vertelt Roelof. “De leerlingen die deze opdracht doen, moeten aan het eind van het schooljaar een profiel kiezen. Dit soort opdrachten kan ze laten zien hoe breed techniek is en kan twijfels over een technisch profiel misschien wegnemen. We moeten de jeugd laten zien dat techniek niet heel hard hoeft te zijn, maar dat je ook als tekenaar aan de slag kunt. Dat zit juist in deze opdracht, je bent eigenlijk als bioloog aan het werk binnen de techniek. Er zijn steeds meer complexe vraagstukken, waarvoor het nodig is om met verschillende achtergronden bij elkaar te zitten, met mensen die anders kijken dan een klassieke techneut. Ik denk dat je daarmee leerlingen over de streep kunt trekken om toch voor techniek te kiezen.”