Skip to content
ACM verleent goedkeuring aan overname Van Wanrooij door Heijmans

ACM verleent goedkeuring aan overname Van Wanrooij door Heijmans

3 augustus 2023, 08:50

Op 21 juni jl. kondigde Koninklijke Heijmans het voornemen aan om Van Wanrooij over te nemen, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van deze transactie door de ACM (Autoriteit Consument & Markt).

Vandaag heeft de ACM ons deze goedkeuring verleend, waarmee een belangrijke mijlpaal is behaald. Momenteel ronden koper en verkoper de finale formaliteiten af om over te kunnen gaan tot afronding van de transactie. Deze afronding wordt in de eerste helft van september verwacht en zal op de betreffende dag kenbaar worden gemaakt.