Skip to content
Header foto halfjaarbericht
Presentatie halfjaarbericht

Koninklijke Heijmans: solide eerste half jaar en vertrouwen in de toekomst

28 juli 2023, 07:15

Kernpunten

  • Omzet stijgt naar € 937 miljoen (was € 864 miljoen in eerste half jaar 2022).
  • Sterk hogere omzet Infra en Utiliteit compenseert lagere omzet in Vastgoed ruimschoots.
  • Orderportefeuille gegroeid van € 2,4 miljard naar € 2,6 miljard.
  • Onderliggende EBITDA € 49 miljoen, alle bedrijfsstromen binnen strategische bandbreedtes.
  • 100 jaar Heijmans: predicaat Koninklijk ontvangen.
  • Alle bedrijfsstromen Heijmans hebben trede 4 veiligheidsladder bereikt.
  • Overname Van Wanrooij aangekondigd op 21 juni.
  • Outlook: stijgende omzet; bij minimaal € 107 miljoen onderliggende EBITDA

"Koninklijke Heijmans heeft een goed en memorabel halfjaar achter de rug. Begin juni rondden wij tijdens een groots feest met duizenden medewerkers en hun partner een periode af waarin we 100 jaar Heijmans vierden. De onderneming ontving daarbij het predicaat Koninklijk. Een kroon op ons werk en dat van vele generaties vóór ons", dat stelt Ton Hillen, CEO van Heijmans, bij de bekendmaking van het halfjaarbericht 2023.

Ton Hillen, CEO Heijmans;

Hillen vervolgt in zijn duiding: "Op 21 juni kondigden wij aan dat we overeenstemming hebben bereikt met Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling over de overname van dit Brabantse familiebedrijf. Met de voorgenomen transactie, die ter goedkeuring voorligt bij de Autoriteit Consument & Markt, versterkt Heijmans' marktpositie in bouw- en vastgoedontwikkeling in Nederland en verdubbelt onze werkvoorraad in vastgoedontwikkeling van circa 15.000 naar 29.000 nieuwbouwwoningen.

Ondanks uitdagende marktomstandigheden in de woningmarkt verschaft dit Heijmans een uitstekende uitgangspositie om te accelereren zodra de woningmarkt weer aantrekt. Vanuit het huidige woningtekort en de demografische ontwikkelingen wordt de vraag naar woningen in de toekomst immers alleen maar groter.

Alle bedrijfsstromen leverden ook in het eerste halfjaar van 2023 goede prestaties binnen de door Heijmans geformuleerde strategische, onderliggende EBITDA bandbreedtes. Onze omzet- en resultaatsontwikkeling lag in lijn met de verwachtingen die we eerder hebben afgegeven. Zoals verwacht, hebben de sterke prestaties van Bouw & Techniek en Infra de lagere omzet in Vastgoed ruimschoots gecompenseerd.

Onze bedrijfsstroom Infra slaagt erin om wendbaar in te spelen op het zwaardere accent dat de Rijksoverheid legt op vervanging en renovatie van het bestaande wegennet. Ook werken we aan het hoogwaterbeschermingsprogramma en aan de inrichting van de energietransitie. De orderportefeuille van Bouw & Techniek ontwikkelde zich sterk, met name binnen de bedrijfsonderdelen Services en bij grote integrale projecten. Bij Vastgoed zagen we zoals verwacht een terugval in omzet en marge die in lijn lag met de marktontwikkeling. Het aantal van 876 verkochte woningen in het eerste halfjaar stemt mij tevreden. Dit betekent weliswaar een terugval van 15% t.o.v. de vergelijkbare periode vorig jaar, maar ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar is sprake van een stijging. De onderliggende indicatoren voor de woningmarkt blijven ondanks de huidige tegenwind op middellange termijn goed. Daarom heeft Heijmans vertrouwen in de toekomst."

Neem contact met ons op