Skip to content
Gebiedsontwikkeling Blent in Nijmegen - hofwoningen
Hoe staat het met… Gebiedsontwikkeling Blent, Nijmegen

Woningbouw in de versnelling

9 februari 2024

De gebiedsontwikkeling Blent, met circa 400 woningen in Nijmegen-Noord, kent een vliegende start. De eerste 120 woningen zijn in driekwart jaar tijd verkocht. En dat terwijl de verkoop van nieuwbouwwoningen onder druk staat. Het succes? Het juiste product voor de juiste doelgroep, een goede natuurinclusieve visie, een sterk woonconcept én de juiste spirit in het team.

Blenden van werelden

Wat Blent een bijzondere wijk maakt? Voor Joost van den Broek, commercieel manager bij Heijmans Vastgoed, is dat de unieke ligging. “De Waal, station Nijmegen-Lent, het nieuwe winkelhart en de stad Nijmegen zijn letterlijk om de hoek. Het is een echte hub-locatie; nice to stay in, easy to go out. We zien Blent als één gebiedsontwikkeling met een grote diversiteit aan woningtypes. Een wereld met hoogbouw en dynamiek bij het station en een wereld met gezinswoningen en rust aan de zuidkant. Deze werelden gaan met elkaar blenden. De kersenboomgaard in het midden is de verbindende factor. Het wordt echt een bijzondere wijk met veel aandacht voor een groene, gezonde leefomgeving.”

Vogelvlucht impressie vanuit de toekomstige hoogbouw van Blent
Vogelvlucht impressie vanuit de toekomstige hoogbouw van Blent, uitkijkend op de gezinswoningen met op de achtergrond de Waal en de binnenstad van Nijmegen.

Versneld van fase naar fase

Het plan wordt gefaseerd gebouwd, met in de eerste fase 120 grondgebonden woningen, verdeeld over drie blokken. Al deze woningen zijn vorig jaar in een tijdsbestek van ongeveer negen maanden verkocht. Voor ontwikkelaars Yvonne Loos en Max Neppelenbroek van Heijmans Vastgoed kwam het succes niet onverwachts. “Er is nog steeds veel behoefte aan goede gezinswoningen in Nijmegen-Noord en daar voldoet Blent aan. Toch was er enige voorzichtigheid geboden en zijn we de woningen gefaseerd in verkoop gaan brengen. Het animo voor de eerste fase was echter zó groot, dat een grote groep naast het net viste. Daarom hebben we versneld fase twee in verkoop gebracht. Dat klinkt logisch en eenvoudig, maar dat kon alleen omdat alle woningen vanuit ons sterke Heijmans Huismerk ontwikkeld en gebouwd worden. Na fase twee bleek het animo nog steeds erg groot en hebben we ook de derde fase versneld in de markt gebracht. De kunst is nu om de ontwikkeling van de woontorens bij het station in één flow door te trekken.”

Gebiedsontwikkeling Blent in Nijmegen
Commercieel Manager Joost van den Broek (l) en Ontwikkelaar Max Neppelenbroek (r).

Efficiënte bouwfasering

De snelle verkoop én het feit dat de woningen volgens een uitgekiend woonconcept ontwikkeld en gebouwd worden, zorgden ook voor een versnelling in de bouwfasering. Joost: “Maakbaarheid is een belangrijke pijler in de Heijmans strategie 2030. Hoe kunnen we slimmer en efficienter werken? Dankzij het strak georganiseerde ontwikkel- en bouwproces konden we in Blent snel van start met de bouw en kunnen we snel de eerste woningen opleveren. De bouw van fase één is inmiddels in volle gang en de tweede fase start dit voorjaar. De bouwfases volgen elkaar op, waardoor we er een bouwtreintje van maken. Dat werkt voor iedereen heel efficiënt.”

Ook voor dieren een fijne plek

Als makers van de gezonde leefomgeving staat bij alle vastgoedprojecten van Heijmans een duurzame, gezonde leefomgeving centraal. Voor Heijmans ecoloog Rogier Sleijpen is dat een fijn uitgangspunt. “Dat zorgt bij ieder project voor een goede balans tussen groen en steen en tussen mens en dier. In Blent kijk ik welke type woningen er komen, hoe ze georiënteerd zijn en welk groen er in de omgeving te vinden is. Op basis van onderzoek werd zichtbaar voor welke dieren (en insecten) deze wijk kansen biedt. Daarom is het noodzakelijk om ‘groener’ te bouwen. De aanwezigheid van vogels en groen doet ook iets met je gezondheid. Een groene omgeving woont prettiger. Groen verkoelt ook en zorgt dat regenwater beter de bodem in trekt.”

Rogier Sleijpen, ecoloog bij Heijmans in kersenboomgaard Blent
Rogier Sleijpen, ecoloog bij Heijmans: "De aanwezigheid van vogels en groen doet ook iets met je gezondheid."

Juiste groen voor de juiste vogel

“Onze focus ligt op vogels en vleermuizen, want dat zijn soorten die goed gedijen in een stedelijke omgeving. Het plaatsen van nestkasten betekent niet dat er ook een vogel of vleermuis gebruik van gaat maken. De omstandigheden moeten per diersoort perfect zijn. Huismussen moet voedsel kunnen halen voor hun jongen. Het liefst een beetje in de buurt. De prachtige boomgaard biedt mooie kansen om aan eten te komen, maar is onvoldoende. Daarom moeten we zorgen dat de tuinen en de openbare ruimte groen worden. Ze moeten kunnen schuilen in heggen, zoals in meidoorn, en ze hebben een plek nodig voor een lekker stofbad. Als je dat niet hebt, dan komt er geen mus naar Blent. Daar bedenken we goede maatregelen voor.”

Trots op de kwaliteit

Wat het team trots maakt op Blent? Max vindt het belangrijk dat er uiteindelijk verschillende mensen in dezelfde buurt wonen. “De juiste mix is goed voor de sociale cohesie. Vandaar ook de naam Blent. Ik ben trots dat bewoners straks binnen Blent wooncarrière kunnen maken en lang in hetzelfde gebied kunnen blijven wonen. De mengelmoes van huur en koop, klein en groot, gezinswoning en appartement is een grote kwaliteit én ook een vorm van duurzaamheid.”

Yvonne is vooral trots op de totale kwaliteit van Blent. “In de huidige markt staan wij soms voor enorme uitdagingen. In samenwerking met de gemeente hebben we een goed plan kunnen maken, met de gewenste kwaliteiten. Laten we vooral goed onthouden dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Het is echt knap wat we hier voor elkaar hebben gebokst.”

“Ik geef vooral een pluim aan het hele team”, besluit Joost. “Er is met veel passie en gedrevenheid aan de plannen gewerkt en het verkoopproces verliep gesmeerd. We hebben geen moment verslapt. Dat we hier nu staan in het proces, hebben we aan elkaars inzet te danken én aan het vertrouwen van de kopers. Als bewoners over een tijdje trots vertellen over de plek waar ze wonen, dan ben ik ook trots. Daar doen we het immers voor.”

Bewoners kunnen straks binnen Blent wooncarrière maken en lang in hetzelfde gebied blijven wonen.
Bewoners kunnen straks binnen Blent wooncarrière maken en lang in hetzelfde gebied blijven wonen.

Neem contact met ons op