Skip to content
Impressie Huismerk Appartementen
Start bouw appartementen, Arnhem

Sociale appartementen en grondgebonden woningen

23 januari 2024
Arnhem
2023 - 2024
10 miljoen
Woningcorporatie Volkshuisvesting

De Arnhemse wijk Schuytgraaf breidt uit met 65 huurappartementen in twee aan elkaar koppelde woonblokken. Dit nieuwbouwproject is de tweede in rij volgens van de Huismerk Appartementen voor sociale huur. De plattegronden aan de binnenzijde van het appartement staan vast, de schil aan de buitenzijde is variabel. Bovendien komen alle onderdelen kant-en-klaar uit de fabriek wat leidt tot snelheid in het bouwproces.

Door standaardisatie en variatie in woningen en gevel realiseert Heijmans esthetisch mooie, energiezuinige en betaalbare huurappartementen passend bij de product-markt-combinaties (PMC’s van De Woonstandaard NCB).

Vijf keer bijzonder

1. Combinatie grondgebonden woningen

In Schuytgraaf assembleert Heijmans Huismerk appartementen. Dit wooncomplex bevat twee type appartementen met elk een oppervlakte van 70 m2 gericht op kleine gezinnen en senioren, waaronder acht hoekwoningen. Behalve de huurappartementen in de vier bouwlagen tellende woonblokken, realiseert Heijmans tegelijkertijd ook 21 grondgebonden Heijmans Huismerk huurwoningen voor dezelfde opdrachtgever plus 47 grondgebonden Heijmans Huismerk koopwoningen op hetzelfde perceel. Een mooie combinatie voor de wijk!

2. Snel ontwikkelproces

Het ontwikkelingsproces voor de combinatie appartementen en grondgebonden woningen is snel en soepel verlopen. Door een nauwgezette voorbereiding en samenwerking met architect en opdrachtgever, is het bouwplan in slechts anderhalve maand op papier gezet, gepresenteerd en vervolgens goedgekeurd door opdrachtgever Volkshuisvesting.

3. Koppeling gebouwen

De twee woonblokken bestaan elk uit drie etages. Bewoners kunnen comfortabel via een loopbrug naar het andere gebouw. Zo zijn beide panden op elke verdieping met luchtbruggen aan elkaar gekoppeld. Vanwege het terreinverschil lopen deze schuin af. De voorzieningen zijn niet alleen uit praktisch oogpunt toegepast, maar geven de koppeling ook een speelse look en feel.

4. Vergrote hoofdentree

Beide gebouwen delen één gezamenlijke vergrote hoofdentree die het witte lijnenspel van de balkons aan de buitengevel completeert. Door deze fraaie oplossing van de architect is intern ruimte gecreëerd voor zowel het grote aantal postbussen, de statige trap en de lift.

5. Stadsverwarming

Heijmans hanteert verschillende energieconcepten. Voor de huurappartementen en grondgebonden woningen in Schuytgraaf is gekozen voor stadsverwarming. Een afvalverbrandingscentrale zorgt voor de aanvoer van deze warmte. Door dit systeem is koelen helaas niet mogelijk. Daarom zijn de kozijnen voorzien van zonwerende beglazing welke ’s zomers zorgen voor de nodige verkoeling. Zo wonen bewoners het hele jaar door fijn en comfortabel.

Neem contact met ons op