Skip to content
Verkeersregelinstallatie VRI

Steeds veiliger stedelijk verkeer

8 januari 2021

Van traditionele stoplichten naar intelligente verkeersregelinstallaties: door integraal te werken, ontzorgen de collega’s van het regionale infrateam in Eindhoven graag hun opdrachtgevers. "Installaties worden steeds slimmer en gebruiken data voor een optimale verkeerssituatie. Wij verbinden die software met de hardware langs de weg."

Naast openbare verlichting houdt het team Techniek van de infravestiging in Eindhoven zich veel bezig met verkeersregelinstallaties (VRI’s). In de gemeente Eindhoven sloot Heijmans onlangs, voor de derde keer op rij, een raamcontract van vier jaar af voor het vervangen ervan. Reden voor de verlenging is volgens bedrijfsleider John Cuppen dat de gemeente volledig wordt ontzorgd. “Overheden hebben steeds minder technisch personeel in dienst en dan is het fijn als wij alles uit handen nemen. We schakelen zelf met alle disciplines die nodig zijn voor een project en de gemeente komt bij wijze van spreken pas bij de oplevering weer kijken.”

Integraal werken

Als projectcoördinator van het raamcontract in Eindhoven overziet Henry Gerlings de vervanging van de VRI's, tot nu toe 94 stuks. “Wij verzorgen het hele traject, wat goed van pas komt als bijvoorbeeld kruispunten worden gerenoveerd. Daarbij werk je samen met projectleiders van allerlei civiele onderdelen. Daar zit de gemeente dan niet tussen, wij regelen alles onderling.”

Gerlings doelt daarbij niet alleen op de uitvoering, maar ook op het hele ontwerp. “Hoe rustiger een verkeerspunt eruitziet, hoe beter. Dus proberen we zoveel mogelijk werkzaamheden aan VRI’s en verlichting te combineren. Soms pakken we bewegwijzering ook mee. Omdat intern afstemmen gemakkelijk gaat, is er tijdens het werk minder hinder voor verkeersdeelnemers.”

verkeerslichten voetgangers binnenstad.jpg

Slimme datatechnologie

Op het gebied van technische ontwikkeling, blijft het techniekteam up-to-date door korte lijntjes met de software engineers in Rosmalen en de systeemleveranciers, vertelt John. “Installaties worden steeds slimmer en er wordt steeds meer data aan elkaar gekoppeld. Onze software-engineers zijn continu bezig met de laatste ontwikkelingen. En regelmatig zitten onze systeemleveranciers – ik noem ze liever partners – met ons bij opdrachtgevers aan tafel om te laten zien wat er mogelijk is.”

In Eindhoven werkt Henry momenteel aan een pilot met slimme datatechnologie. “Op de Kennedylaan plaatsen we camera’s die verkeerrichtingen en geluid monitoren. De data visualiseren we en stellen we ter beschikking aan de gemeente. Zij kunnen die input gebruiken om te bepalen of ze de configuratie van het kruispunt willen aanpassen, voor een betere veiligheid en doorstroming.

Alle verkeersregelautomaatkasten op straat die we nu vervangen, bevatten hardware die geschikt is voor slimme stoplichten oftewel intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's). Zo kun je in de toekomst het systeem uitbreiden met camera’s, microfoons en sensoren. Daarmee zijn verschillende toepassingen mogelijk.”

Minder uitstoot

Dat zijn er een heleboel, vertelt Henry: "Wegbeheerders kunnen via iVRI’s verkeersstromen optimaliseren. Dankzij de real time-informatie die ze oppikken van navigatie-apps van de verkeersdeelnemers, is bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren. Als automobilist kun je bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen als een fietser van links nadert."

Je kunt als gemeente ook doelen op het gebied van duurzaamheid realiseren, legt Henry uit "Stoplichten zorgen voor onnodige vertraging voor bijvoorbeeld vrachtwagens. Als zij moeten remmen en opnieuw optrekken, veroorzaakt dat extra CO2-uitstoot. Een iVRI 'herkent' zware vrachtwagens en geeft hen dan prioriteit boven andere soorten weggebruikers. Dit komt zowel de doorstroming als de duurzaamheid ten goede." 

Omdat een iVRI verkeerslichten beter afstemt op naderend verkeer, kun je als weggebruiker informatie krijgen over bijvoorbeeld de wachttijd tot het groene licht. En daarop je route aanpassen. "Detectielussen in de weg worden misschien wel overbodig", ziet Henry. "IVRI’s vormen een belangrijke stap in toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld hoe we het verkeer regelen rond de zelfrijdende auto." 

Neem contact met ons op