Skip to content
TVW Provincie Overijssel
Een gasloos provinciehuis in 2023

Provincie Overijssel

19 maart 2024

Het Klimaatakkoord heeft stevige doelen gesteld en dat vraagt om aanpassingsvermogen. Ook van overheidsinstellingen. In nauwe samenwerking met Heijmans heeft de provincie Overijssel het doel gesteld om het provinciehuis in 2023 volledig van het gas te halen. Een omvangrijke klus met de nodige uitdagingen, want het gebouw dateert uit de jaren 60. Hoe ze deze doelstelling toch hebben bereikt en hoe de samenwerking toekomstvastwaarde creëert? Dat lichten Wibo van de Klippe, Adviseur Vastgoed bij de provincie Overijssel en Arjen de Kruijff, Contractbeheerder bij Heijmans, graag toe.

Met Heijmans kunnen we er op vertrouwen dat het goedkomt.
Wibo van de Klippe, Adviseur Vastgoed - Provincie Overijssel

Ambitieuze plannen

Aangemoedigd door het Klimaatakkoord in Parijs begon de provincie Overijssel met de ontwikkeling van een routekaart voor het verduurzamen van het vastgoed binnen de provincie. Dat hun provinciehuis en de veertig bijbehorende locaties daarin het voortouw moesten nemen stond buiten kijf. In 2019 stelden ze het doel om in 2029 gasloos en in 2040 energieneutraal te zijn. In 2022 werd deze tijdlijn versneld door de Oekraïne-oorlog. Om het doel toch te halen sloeg de provincie de handen ineen met langetermijn-huisvestingspartner Heijmans. Samen willen ze het pand niet alleen duurzaam, maar ook toekomstklaar maken. Het gebouw van het gas halen is, met het oog op het milieu, de politiek en het bedrijfsleven, van groot belang. “Op deze manier kunnen we ook de grote bedrijven en vastgoedinvesteerders in Overijssel stimuleren om duurzame maatregelen te treffen”, aldus Wibo.

Emissieloos binnenstedelijk vervoer bij Gemeente Leeuwarden

Van data naar een duurzame oplossing

Bij een verduurzamingstraject zoals deze is data de sleutel tot succes. Je begint elk traject dan ook met een onderzoek: welke energiestromen zijn er in het gebouw? En hoe is de isolatie? Je verzamelt als het ware alle bestaande data.Het provinciehuis werkt met de AI-applicatie Cloud Energy Optimizer. Deze tool beschikt al over veel data van de klimaatinstallatie van het provinciehuis. Met de experts van Heijmans hebben we de data geanalyseerd en de isolatierisico’s van het gebouw in kaart gebracht”, licht Wibo toe. “Welke installatievoorzieningen zijn er? Wat is de nieuwe vermogensvraag geworden? Aan de hand van deze data heeft Heijmans uitgezocht welke warmtepomp nodig was en of die past bij het bestaande warmtekoudeopslagsysteem”, vervolgt hij.

Dan begin je met het beperken van de vraag. “Uit de eerste analyse werd duidelijk dat een deel van het gebouw een isolatierisico had. Dat hebben we teruggebracht door het glas te vervangen door triple-glas”, vertelt Arjen. Daarna ging Heijmans aan de slag met het technische ontwerp en werden de bouwkundige aanpassingen voor de nieuwe installatie gemaakt. Wibo vult aan: “We kozen om met Heijmans in zee te gaan vanwege hun diepgaande kennis van het gebouw, hun specialisatie in installaties en het vermogen om lead engineers met verschillende expertises in te schakelen.” Dit is waar Heijmans zich in onderscheidt: de combinatie van vakmanschap en databeheer.

Dankzij de technische expertise van Heijmans hebben we de beste duurzaamheidsoplossing voor bestaand vastgoed gevonden.
Wibo van de Klippe, Adviseur Vastgoed - Provincie Overijssel

Energie teruggeven

Omdat een oud pand om slimme oplossingen vraagt, heeft Heijmans een EOS-scan (Energie Opslag Systeem) uitgevoerd. Arjen licht toe: “Deze scan geeft de provincie inzicht in de mogelijkheden, resultaten en benodigde omvang van energieopslag. Hieruit kwam het advies om een PowerSharing-oplossing toe te passen. Deze oplossing zorgt voor een optimale verdeling van de energievraag. Wat de beste optie is voor de provincie, zijn we nog aan het bespreken.”

Wibo van de Klippe, Adviseur Vastgoed - Provincie Overijssel
Wibo van de Klippe, Adviseur Vastgoed - Provincie Overijssel

Meer impact

Stap voor stap wordt de impact van het pand vergroot. “Het provinciehuis is al van het gas af: die doelstelling hebben we gehaald”, vertelt Wibo trots. In 2022 is de kleine warmtepomp geplaatst. Dankzij de inspanningen van het team verliep de installatie vlekkeloos. Eind 2023 is de grote warmtepomp geplaatst en inmiddels operationeel. Later dit jaar gaat de provincie aan de slag met slimme ledverlichting. De impact van al deze aanpassingen kan nu al gemeten worden. “Dat doe je aan de hand van de Weii-index, een energie-indicatorindex. Met 70 kilowatt per uur ben je Paris-proof. Momenteel zit het gebouw op 73, maar met de geplande veranderingen zoals het slimmer maken van de verlichting, verwachten we dat het gebouw volgend jaar onder de gestelde norm van 70 kWh/m2 komt”, zegt Wibo. “We zijn er bijna”, vult Arjen positief aan.

Samen voor toekomstvastwaarde

Maar hier stopt het niet. Samen met de provincie gaat Heijmans verder met het verduurzamen van de overige locaties. Want door de gebouwen duurzamer te maken, heeft de provincie meer grip op het energieverbruik. En dat geeft zekerheid voor de toekomst: toekomstvastwaarde. Wibo: “Dankzij de technische expertise van Heijmans hebben we de beste duurzaamheidsoplossing voor bestaand vastgoed gevonden. Zonder hen hadden we dit project niet kunnen realiseren. Onze planning was uitdagend, maar dankzij de beschikbare kennis, vooruitziende blik en intensieve samenwerking is het tóch gelukt. Dit kan alleen door transparantie en door op elkaar te vertrouwen, zowel op technisch als financieel vlak. Als klant zijn we erg blij met deze samenwerking.”

Neem contact met ons op