Skip to content
Prinses Beatrixsluis Nieuwegein Heijmans derde kolk september 2019.jpg
Behouden binnenvaart

Beatrixsluis, Nieuwegein

11 januari 2016
Nieuwegein
2016-2021
150 miljoen
Rijkswaterstaat

Nederlands grootste monumentale binnenvaartsluis, de Prinses Beatrixsluis, wordt na 77 jaar uitgebreid. Vanwege de toename van grote schepen die de sluis passeren, wordt een 3e kolk aangelegd en het Lekkanaal ter hoogte van Nieuwegein verbreed. Als de werkzaamheden gereed zijn, behoren lange wachttijden tot het verleden. Schepen kunnen dan gebruik maken van drie in plaats van twee sluiskolken.

Vijf keer bijzonder

1. Onopvallend

De Prinses Beatrixsluis is een rijksmonument uit 1938 en zichtbaar in de wijde omgeving. De nieuwe 3e kolk zal geen heftorens krijgen en is zo ontworpen dat het historisch aangezicht van de monumentale heftorens behouden blijft. Het landschapsontwerp is van H+N+S.

2. Schutten XL

De 3e kolk krijgt dubbele (sluis)roldeuren. Het zorgt ervoor dat de sluis toch in bedrijf kan blijven wanneer een sluisdeur defect is (bijvoorbeeld door onderhoud of een aanvaring). Als alleen de buitenste deuren gebruikt worden, is de kolk 297m lang en ontstaat er ruimte voor het schutten van twee schepen van ieder 135m. Dit wordt ‘schutten XL’ genoemd.

3. Beperkte hinder

Om hinder te voorkomen, wordt eerst de 3e kolk gebouwd en daarna de twee bestaande kolken gerenoveerd. Tijdens de werkzaamheden zijn er, op het aanbrengen van damwanden, monitoringsapparatuur en het testen van het sluiscomplex na, altijd twee kolken beschikbaar. Overige werkzaamheden worden buiten de vaarroute verricht, zodat schepen er nauwelijks last van hebben.

4. Verbreding Lekkanaal

Om ruimte te maken voor de nieuwe kolk en voorhavens, wordt het Lekkanaal verbreed; de Lekdijk en de Liniedijk aan de oostkant van het kanaal schuiven een stuk op naar het oosten. Ook ten noorden van de Schalkwijksche Wetering wordt het kanaal verbreed. Hier worden extra overnachtingsplaatsen voor schepen gecreëerd.

5. Beheer en onderhoud

Het consortium Sas van Vreeswijk is verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie, financiering en het onderhoud voor 27 jaar van de Beatrixsluis. Voor financiering zijn Besix Group, RebelValley, TDP, Heijmans en Jan de Nul verantwoordelijk. Het ontwerp en de realisatie wordt uitgevoerd door Heijmans, Jan de Nul en Besix. Bij de 27 jarige onderhoudsperiode sluiten Agidens, Martens en Van Oord aan.

Neem contact met ons op