Skip to content
Gasleiding

Heijmans strategisch partner in raamcontract Gasunie voor gasleidingen energietransitie

15 april 2024, 08:01

Heijmans is één van de zes partners die vandaag een raamcontract met Gasunie ondertekent. Onder dit contract wordt de komende tien jaar werk gemaakt van het onderhoud en beheer van bestaande aardgasleidingen én de aanleg van nieuwe leidingen voor onder andere waterstof, groen gas en CO2.

De energietransitie leidt tot veel nieuwe projecten, waarbij ook het onderhoud aan bestaande infrastructuur cruciaal blijft. De overeenkomst met de zes partijen omvat een maximaal investeringsvolume van 4 miljard euro, verspreid over een periode van 10 jaar. Omdat het een raamovereenkomst betreft, is het nu niet mogelijk aan te geven welke bedragen bij deze overeenkomst zijn gemoeid voor Heijmans.

Duurzame aanvoerder

De verschuiving van aandacht van aardgas naar nieuwe energie zoals waterstof, CO2, groen gas en naar warmte, vereist voor Gasunie een nieuwe benadering van inkoop en infrastructuurontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op veiligheid, emissievrij werken en sociale verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten sluiten goed aan bij de bedrijfsstrategie van Heijmans, die onder meer streeft naar het zijn van een duurzame aanvoerder. Heijmans gaat daarom strategische partnerschappen aan om samen de complexe uitdagingen aan te gaan.

“Nederland loopt vast op grote maatschappelijke vraagstukken. Deze complexe uitdagingen vragen om regie en verbinding. Omdat wij ons betrokken voelen bij de toekomst van Nederland, willen wij daar een prominente rol in spelen. Wij zetten een stap naar voren en maken de beweging naar duurzame aanvoerder. Heijmans zorgt ervoor dat mensen prettig kunnen wonen, werken en verbinden”, stelt Bart Smolders, directievoorzitter Infra bij Heijmans.

Al eerder sloot Heijmans soortgelijke raamcontracten in strategische partnerschappen voor complexe vraagstukken met TenneT (hoogspanning/elektriciteit) en Vitens (water).