Skip to content
Heijmans bouwt aan uitbreiding energienetwerk Zuid-Limburg

Heijmans bouwt aan uitbreiding energienetwerk Zuid-Limburg

28 maart 2024, 09:00

Bouwbedrijf Heijmans gaat aan de slag in Zuid-Limburg om verschillende uitbreidingen en verbeteringen te bouwen aan het hoogspanningsnetwerk. De opdracht aan de zogeheten ‘pocket Graetheide’ komt van TenneT, beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. De uitbreidingen en verbeteringen zijn hard nodig om verdere verduurzaming en duurzame opwek in Zuid-Limburg mogelijk te maken.

De opdracht komt voort uit de raamovereenkomst EU-303: Heijmans gaat uitdaging in energietransitie aan met TenneT. Al eerder bouwde Heijmans onder dit contract aan een hoogspanningsstation in Krimpen aan den IJssel, Geertruidenberg en Meeden.

Stations

Onder een 2-Fasen overeenkomst ontwerpt en realiseert Heijmans tot aan medio 2027 verschillende hoogspanningsstations en bijkomende werkzaamheden in Zuid-Limburg. Het gaat om twee nieuwe 150kV onderstations, die op het bestaande stationsterrein worden gebouwd en de oude installaties vervangen. Ook omvat de opdracht uitbreiding van één station met vier kabelvelden en aanpassing van de beveiligingsinstallatie op een station.

Planning

De gunning van dit project is inmiddels definitief en de ontwerpfase is gestart. Eind 2024 start de realisatiefase met de eerste werkzaamheden buiten. Heijmans bouwt de installaties op en legt nieuwe, ondergrondse hoogspanningskabels en -installaties aan. Na ingebruikname worden de oude installaties gesloopt en verwijderd.

Eind 2026 is de beoogde inbedrijfname van de vernieuwde en uitgebreide stations. In 2027 wordt het werk vervolgens definitief opgeleverd.

Energie in Nederland

Uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk is nodig in Nederland, omdat de behoefte aan elektriciteit sterk toeneemt als gevolg van verduurzaming. Ook wekken consumenten en bedrijven steeds meer zelf stroom op, die wordt teruggeleverd aan het netwerk. Deze opdracht past binnen de strategie die Heijmans heeft richting 2030. Heijmans wil een prominentere rol spelen bij het realiseren van oplossingen voor de complexe opgaven waar ons land voor staat. Met name op het vlak van woningbouw, bereikbaarheid, arbeidskrapte, energietransitie en klimaat zijn die opgaven veelomvattend, ingrijpend en door hun onderlinge verwevenheid tamelijk gecompliceerd.