Skip to content
de groene oever van Lent

Heijmans sluit zich aan bij Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland

15 maart 2024, 14:00

Sinds 2015 is er een langzaam stijgende vraag naar drinkwater in Nederland. Zuinig omspringen met drinkwater in Nederland is dringend nodig om het drinkwatertekort door de klimaatverandering en stijgende drinkwatervraag tegen te gaan. Als bouwbedrijf willen we deel zijn van de oplossing en onze bijdrage leveren. Daarom nemen we deel aan de Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland.

Doel

De Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland heeft als doel om slimmer om te gaan met water zodat nu, én in de toekomst, voldoende en schoon grond- en drinkwater beschikbaar is voor mens en natuur. Heijmans ondersteunt dit doel en denkt en werkt mee om naar oplossingen te zoeken om waterzuinige wijken te realiseren.

Samen met de provincie Gelderland, diverse gemeenten, waterschap Vallei en Veluwe, drinkwaterbedrijf Vitens, ontwikkelaars, andere bouwbedrijven, brancheverenigingen, leveranciers en andere betrokkenen trekken we de komende tijd intensief met elkaar op.

“Samen gaan we een schaalbare aanpak ontwikkelen waarmee ze laten zien hoe waterzuinig bouwen in heel Nederland toegepast kan worden. Denk aan het gebruiken van regenwater voor het doorspoelen van wc’s zoals we in het project Hart van Zuid hebben toegepast,” zegt Harwil de Jonge, directeur Vastgoed bij Heijmans.

Nationaal Plan van Aanpak

De Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland levert met het initiatief een bijdrage aan het Nationaal Plan van Aanpak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel daarvan is om het gemiddeld drinkwatergebruik naar 100 liter per persoon per dag in 2035 en 20% besparing bij bedrijven door bewust en zuinig drinkwatergebruik.

Lees mee over het Gezamenlijke statement die de start van de bouwtafel inluidt en bekijk het Gezamenlijke activiteitenprogramma.

Neem contact met ons op