Skip to content
20150629_heijmans_fmoerlands_tour_r9b2727.jpg
Verder kijken dan de weg lang is

Verkeerstechnieken

Een optimale verkeersdoorstroming en veiligheid vraagt om méér dan simpelweg het plaatsen van tekstborden, barriers, verkeersregelinstallaties, dranghekken en het leveren van verkeersregelaars. Heijmans Verkeerstechnieken denkt vanuit de weggebruiker en is expert in het managen van verkeer tijdens wegwerkzaamheden, evenementen en calamiteiten.

Vlotte verkeersdoorstroming

Bij Verkeerstechnieken vinden we de juiste verkeerskundige oplossing voor elke situatie. Daarbij geldt: hoe eerder, hoe beter. Want hoe eerder u ons betrekt in de planning voor een verkeersverandering, hoe meer zicht en controle u krijgt op de mobiliteitsgevolgen. Aan de hand van een doorstromingsplan brengen we de doorstroming van A tot Z in kaart. Hierbij houden we rekening met de invloed van en op de omgeving. We analyseren alle mogelijke omleidingen en bepalen het verloop van een tijdelijke route en de indeling van rijbanen. Met als resultaat: een efficiënte, veilige verkeersdoorstroming.

n309-a28-viaduct-heijmans-3.jpg
Bij wegwerkzaamheden moet de bestaande weg vaak beschikbaar blijven. Heijmans Verkeerstechnieken zorgt dat het verkeer in goede banen wordt geleid.

Verkeersplannen

Met onze verkeerstechnische oplossingen dragen we bij aan een veilige en vlotte verkeersdoorstroming. Onze ontwerpspecialismen zijn tijdelijke verkeersfaseringen, tijdelijkse verkeersmaatregelen en definitieve bebording. Verkeerstechnieken heeft de juiste verkeersdeskundig oplossingen voor elke situatie. We denken met u mee vanuit het oogpunt van de weggebruiker en wegwerker. Veilig kunnen manoeuvreren langs, door of in werkvlakken is voor eenieder van belang. Per project bekijken we vooraf alle mogelijke varianten en toetsen we weloverwogen of deze voldoen aan eisen op het gebied van doorstroming, veiligheid en richtlijnen. Daarnaast houden we ook rekening met efficiency, tijdsbesparing, milieu, werkbaarheid en uitvoerbaarheid van het totale project. 

verkeersplannen.jpg

Floating Car Data

Navigatie- en filemeldingsapps op smartphones van weggebruikers sturen elke seconde gegevens over locatie en tijdstip naar een centraal systeem. Met die informatie, de zogeheten Floating Car Data (FCD), ontstaat inzicht over files, flitsers en stilstaande objecten. Heijmans Verkeerstechnieken gebruikt Floating Car Data onder meer voor filedetectie, reistijdinformatie, koppeling met verkeerscentrales en automatische waarschuwingsberichten. Door informatie direct door te zetten naar tekstwagens en DRIP's po strategische plaatsen, zorgen we voor een veilige en betere doorstroming van het verkeer. 

Traffic Control

Met Traffic Control vervult Heijmans Verkeerstechnieken een belangrijke rol op het gebied van veiligheid in het verkeer. Wij bieden namelijk hoogwaardige verkeersregulerende diensten aan die voorheen bij de politie en wegbeheerders lagen. Denk aan snelheidshandhaving, ondersteuning door verkeersregelaars, weginspectie, omgevingsmonitoring en motorondersteuning. Wij nemen alle uitvoerende taken uit handen, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken en -processen.

Solar tekstwagens

Heijmans Verkeerstechnieken beschikt over fullcolour solar tekstwagens, die we op afstand kunnen bedienen en via internet monitoren. De energieneutrale tekst- en actiewagens maken gebruik van een zeer energiezuinige display, die verbonden is met een accu gekoppeld aan zonnecollectoren. De tekstwagens zijn CO2-neutraal, waardoor we een bijdrage leveren aan het milieu.

Wilt u meer informatie over verkeerstechnieken of kunnen wij u helpen met een goede verkeerskundige oplossing? Neem gerust contact met ons op en vraag vrijblijvend een offerte aan.

Neem contact met ons op