Skip to content
kabels_en_leidingen_heijmans.jpg
Realiseren van systemen en netwerken

Kabels en Leidingen

Bouwen begint met organiseren. Zo is elk gebouw, weg of huis aangesloten op verschillende ondergrondse en bovengrondse netwerken: riolering, elektra, water, gas of data. Allemaal kabels en leidingen die ervoor zorgen dat een bouwwerk of een gebied goed kan functioneren. Het vergt een goede organisatie en kennis om ze slim en veilig aan te leggen, zodat onderhoud of uitbreiding na oplevering ook kan plaatsvinden.

Door de energietransitie, en de daarbij horende warmtetransitie, is er behoefte om steeds duurzamer met energie en water om te gaan en door de toename van het transport door de kabels en leidingen worden de eisen aan de netwerken in de bodem steeds complexer. Deze complexiteit is juist de expertise van Heijmans.

Dit is wat we doen

Het realiseren van systemen en netwerken voor kabels en leidingen start met het uitdenken van het netwerk en een gedegen bodemonderzoek: waar komen de kabels of leidingen te liggen, welke aansluitingen moeten er gemaakt worden en wat is de planning van de uitvoering? Heijmans verzorgt de engineering van het netwerk, legt het aan en onderhoudt het. Bij de uitvoering gebruiken we verschillende technieken, afhankelijk van de locatie, type kabels en leidingen en de grondkwaliteit.

heijmans-kabels-leidingen.jpg

Integrale aanpak

Als multidisciplinaire organisatie hebben wij ook de complete tracé-engineering in huis. Hierdoor zijn wij in staat het ontwerp en de uitvoering van complexe projecten te verzorgen met alle dienstverlening daaromheen: van bodemonderzoek tot vergunningen. Binnen de projecten werken we integraal samen met de andere specialisten van Heijmans op het gebied van boortechnieken, grondverzet, bodemsanering, geodesie, geofysica, explosieven opsporing en omgevingsmanagement. Hierdoor kunnen we snel en efficiënter te werk gaan en heeft u slechts te maken met één loket.

Soorten kabels en leidingen

Heijmans is specialist in het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen. Onze werkzaamheden zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in de werkvelden gas, water, elektra (kabels) en warmte:

heijmans-kabels-leidingen-gasleiding-3.jpg

Gasleiding

Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van hoge- en lagedrukgasleidingen in uiteenlopende diameters en lengtes.

heijmans-kabels-leidingen-waterleiding.jpg

Water

Het aanleggen van verschillende typen waterleidingen, zoals grote transportleidingen, brandblusleidingen, proceswaterleidingen en drinkwaterleidingen (persleidingen).

heijmans-kabels-leidingen-electra-5.jpg

Elektriciteitskabels

Plaatsen van laagspanning, middenspanning en hoogspanning kabels, bouwt stations om en zorgt voor de tracé engineering. Ook het plaatsen van slimme meters in de meterkast behoort tot onze activiteiten.

warmtenet

Warmte

Warmte transporteren over lange afstanden is specialistisch werk. Van transportleiding tot aan de huisaansluitingen bij mensen thuis. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen:

Meer weten over kabels en leidingen?

Wij bieden een uitgebreid en complex aantal diensten en producten rondom kabels en leidingen. Wil je hier meer over weten, of kijken hoe wij de dienstverlening zo goed mogelijk kunnen aansluiten op jouw project? Neem snel contact op met een van onze specialisten: