Skip to content
kabels_en_leidingen_heijmans.jpg

Kabel- & leidingsystemen

Bouwen begint met organiseren. Zo is elk gebouw, weg of huis aangesloten op verschillende ondergrondse en bovengrondse netwerken: riolering, elektra, water, gas of data. Allemaal kabels en leidingen die ervoor zorgen dat een bouwwerk of een gebied goed kan functioneren. Het vergt een goede organisatie en kennis om ze slim en veilig aan te leggen, zodat onderhoud of uitbreiding na oplevering ook kan plaatsvinden.

Door de behoefte om steeds duurzamer met energie en water om te gaan en door de toename van het transport door de kabels en leidingen worden de eisen aan de netwerken steeds complexer. Deze complexiteit is juist de expertise van Heijmans.

Dit is wat we doen

Het realiseren van kabel- en leidingsystemen start met het uitdenken van het netwerk: waar komen de kabels of leidingen te liggen, welke aansluitingen moeten er gemaakt worden en wat is de planning van de uitvoering? Heijmans verzorgt de engineering van het netwerk, legt het aan en onderhoudt het. Bij de uitvoering gebruiken we verschillende technieken, afhankelijk van de locatie, type kabels en leidingen en de grondkwaliteit.

heijmans-kabels-leidingen.jpg

Integrale aanpak

Als multidisciplinaire organisatie hebben wij ook de complete tracé-engineering in huis. Hierdoor zijn wij in staat het ontwerp en de uitvoering van complexe projecten te verzorgen met alle dienstverlening daaromheen: van bodemonderzoek tot vergunningen. Binnen de projecten werken we integraal samen met de andere specialisten van Heijmans op het gebied van boortechnieken, bodemspecialismen en omgevingsmanagement. Hierdoor kunnen we snel en efficiënter te werk gaan en heeft u slechts te maken met één loket.

Heijmans is specialist in het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen. Onze werkzaamheden zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in de werkvelden gas, water, elektra (kabels) en warmte:

Gas

Gasleidingen voor transport of distributie? Nieuwbouw of reconstructie? Hoe complexer, hoe beter we tot ons recht komen. Heijmans is gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van hoge- en lagedrukgasleidingen in uiteenlopende diameters en lengtes.

Water

Het waternet is een complex, ondergronds netwerk dat met regelmaat vernieuwd moet worden om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen borgen. Heijmans is gespecialiseerd in het aanleggen van verschillende typen waterleidingen, zoals grote transportleidingen, brandblusleidingen, proceswaterleidingen en drinkwaterleidingen (persleidingen).

heijmans-kabels-leidingen-waterleiding-2.jpg

Elektra

Heijmans brengt laagspanning, middenspanning en hoogspanning kabels aan, bouwt stations om en zorgt voor de tracé engineering. Ook het plaatsen van slimme meters in de meterkast behoort tot onze activiteiten.

Warmte

Warmte transporteren over lange afstanden is specialistisch werk waar Heijmans al jarenlang ervaring in heeft. Van transportleiding tot aan de huisaansluitingen bij mensen thuis. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen:


Vraag factsheet aan

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met ons privacy statement