Skip to content
Wals op snelweg

Rijkswaterstaat gunt Heijmans Variabel Onderhoud wegen Oost-Nederland

7 december 2023, 07:15

Heijmans voert in de komende vier jaar het Variabel Onderhoud uit aan de snel- en autowegen en kunstwerken in Zuid-Gelderland en Zuid-Overijssel, ook wel Oost-Nederland perceel Zuid genoemd. Dit zijn geografisch gezien alle wegen van opdrachtgever Rijkswaterstaat ten zuiden van de A1 in de genoemde provincies.

Met name door de aangeboden aanpak voor het gezamenlijk bepalen van de onderhoudsopgave binnen deze opdracht en de daarbij benodigde ketensamenwerking heeft Rijkswaterstaat deze opdracht definitief aan Heijmans gegund. De vierjarige raamovereenkomst heeft een waarde van circa 125 miljoen euro.

Aanpak

Heijmans is verantwoordelijk voor de uitvoering en procesbegeleiding van het Variabel Onderhoud binnen de totale onderhoudsketen. In de samenwerking staan een zestal waarden centraal; veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, klanttevredenheid, duurzaamheid en milieubewustheid, borging netwerkkwaliteit. Gedurende de vierjarige overeenkomst zal Heijmans jaarlijks in kaart brengen wat de keten in uitvoering neemt. Op basis van het scopingproces kan de gehele onderhoudsketen gezamenlijk bepalen hoe en wanneer het werk wordt uitgevoerd. Dit zorgt voor optimale samenwerking en flexibiliteit in productie.

“We bieden vergelijkbare duurzaamheidsnormen voor de onderhoudswerkzaamheden aan als voor het recent aangenomen project A2-A12 rondom Utrecht. Het is niet meer dan logisch dat ook de onderhoudsopgave van deze rijkswegen volgens hoge duurzaamheidsnormen uitgevoerd gaan worden, waarbij voor het grootste gedeelte gebruik wordt gemaakt van circulair asfalt. We zijn dan ook blij met het vertrouwen dat Rijkswaterstaat ook bij dit project in ons heeft,” zegt Bart Smolders, directievoorzitter Heijmans Infra.

Overzicht wegen

Onderdeel van de overeenkomst zijn alle snel- en autowegen en kunstwerken ten zuiden van de A1 in Overijssel en Gelderland-Zuid. Het gaat om het groot en levensduur verlengend onderhoud aan verhardingen (272km rijksweg). Bij onderhoud van de bruggen en viaducten gaat het om bijvoorbeeld het opknappen van de leuningen, vervanging van de voegovergangen en uitvoeren van betonreparaties.

Neem contact met ons op