Skip to content
mesh_heijmans_n194_zonnecellen_geleiderail.jpg

Proef met zonnecellen in geleiderail afgerond

17 juni 2020, 00:00

Heijmans heeft samen met TNO, de provincie Noord-Holland en diverse partners onderzoek gedaan naar veilige en duurzame opwekking van energie via flexibele zonnefolie op vangrails. Met zo’n 7.500 kilometer vangrail in Nederland is in potentie veel zonne-energie op te wekken.

De proefopstelling met flexibele zonnefolie op een 72 meter lang stuk vangrail langs de N194 bij Heerhugowaard heeft een jaar lang gedraaid. Het ontwerp is wereldwijd de eerste in zijn soort. Uit de eenjarige proef die onlangs is afgerond, blijkt dat de opstelling goed is blijven functioneren onder verschillende weersomstandigheden.

Er is geen sprake geweest van vochtindringing of defecten en de opstelling leverde tot het eind energie, hoewel iets minder dan verwacht. Ook blijkt dat de beschermende afdekkap op de zonnecellen meer invloed heeft op de opbrengst dan verwacht. Deze nieuwe inzichten zijn nuttig om de technologie te verbeteren en straks in de praktijk te kunnen toepassen.

Invloed weersomstandigheden

Er zijn tijdens de proef flexibele dunnefilmzonnecellen gebruikt aangezien 'normale' zonnepanelen te stijf zijn en dus gevaar opleveren bij aanrijdingen. Types van verschillende producenten zijn ingezet om vast te kunnen stellen of ze goed blijven functioneren. In een jaar tijd zijn invloeden van alle seizoenen en weersomstandigheden gemeten. Voor duurzame productie van elektriciteit moeten de cellen, elektronica en aansluitingen goed zijn beschermd tegen alle weersomstandigheden. Het ontwerp is een afweging tussen veiligheidseisen, energie-opbrengst, kosten en esthetiek.

Doorontwikkeling

De opbrengst van de proefopstelling was ongeveer 1.200 kilowattuur (kWh) per jaar. Verwacht was een opbrengst van ongeveer 1.800 kWh/jaar, het verbruik van een gemiddeld 1-persoonshuishouden. Voor de doorontwikkeling van geïntegreerde flexibele dunnefilmzonnecellen zijn verbeteringen nodig van componenten, met name de beschermende afdekkap op de zonnecellen. Ook het energietransport naar de netaansluiting is van belang vanwege de lengte van de opstelling.

Om met een geïntegreerd systeem rendabel en duurzaam energie te kunnen opwekken, moeten de kosten verder omlaag. Bij het herontwerp moeten daarom ook de installatiekosten, vaak de grootste kostenpost van een zonnesysteem, veel aandacht krijgen.

Meer toepassingen

Energie opwekken door flexibele zonnefolies slim te gebruiken kan niet alleen op geleiderails maar ook op geluidsschermen of andere infrastructurele werken. Dit draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer infrastructuur voor verkeersmanagement toegepast wordt, in het kader van de transitie naar smart highways.