Skip to content
Heijmans_algemeen

Bekendmaking omwisselverhouding keuzedividend boekjaar 2022 Heijmans N.V.

27 april 2023, 17:45

Tijdens de op 3 april 2023 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans N.V. werd het voorstel van de raad van bestuur van Heijmans N.V. goedgekeurd om een dividend uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) aandelen. Het contante dividend werd vastgesteld op € 1,01 per gewoon (certificaat van) aandeel. De raad van bestuur werd gemachtigd om de omwisselverhouding van het stockdividend vast te stellen.

De raad van bestuur maakt bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon (certificaat van) aandeel Heijmans N.V. (van nominaal € 0,30), is vastgesteld op 11,218.

Deze omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Heijmans N.V. gedurende de beursdagen 24, 25 en 26 april 2023, zijnde € 11,33.

Een eventueel resterende fractie zal worden verrekend in contanten.

Circa 46,3% van het aantal uitstaande (certificaten van) aandelen is aangemeld voor uitkering van stockdividend. Er zullen 972.933 nieuwe (certificaten van) aandelen worden uitgegeven, zodat het totaal uitstaande gewone (certificaten van) aandelen uitkomt op 24.525.859 (23.552.926 + 972.933), zijnde circa + 4,13%.

De uitkering in (certificaten van) aandelen kwalificeert als de uitzondering van artikel 1 paragraaf 4 sub h en artikel 1 paragraaf 5 sub g van de Prospectusverordening.

Betaling van het dividend in contanten en levering van gewone (certificaten van) aandelen door verwisseling van dividendrechten, zal met ingang van donderdag 4 mei 2023 geschieden.

Neem contact met ons op