Skip to content
heijmans de hooge riet ermelo woningbouw 9

Heijmans presenteert handelsbericht eerste kwartaal 2023

25 april 2023, 07:15

Kernpunten:

  • Totale omzet op vergelijkbaar niveau als Q1 2022: omzet gestegen bij Infra en Bouw & Techniek, omzet lager bij Vastgoed, conform eerder afgegeven verwachting.
  • Q1 in lijn met eerder afgegeven verwachting over omzet en EBITDA in 2023.
  • Orderportefeuille stabiel op € 2,4 miljard ten opzichte van eind 2022.
  • 472 verkochte woningen tot en met april 2023 (631 in dezelfde periode 2022).
Ton Hillen, CEO Heijmans:

“Op 3 april vierden wij met bijna 5000 collega’s dat Heijmans die dag 100 jaar bestond. Ik dank onze klanten, leveranciers, financiers maar bovenal onze medewerkers voor hun waardevolle bijdrage aan dit memorabele succes. De onderneming staat sterk. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Wij zagen in het eerste kwartaal dat ons verkoopvolume nieuwbouwwoningen lager was dan in dezelfde periode vorig jaar. Bemoedigend is dat ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar het aantal woningverkopen en de prijzen van door ons verkochte nieuwbouwwoningen stabiel bleven. Nieuwbouw woningen zijn gemiddeld genomen energiezuiniger en duurzamer dan bestaande woningen. En de schaarste op de woningmarkt is nog lang niet verdwenen. Op grond van al deze factoren blijf ik vertrouwen houden in de nieuwbouwmarkt op middellange termijn.

Conform verwachting zag Heijmans omzet en bedrijfsresultaat toenemen in de bedrijfsstromen Infra en in Bouw & Techniek. Ik verwacht dat het besluit om infrastructuurgelden vrij te maken voor vervanging- en renovatiewerkzaamheden de komende tijd positief gaat bijdragen om het marktvolume in de infrasector op peil te houden.

De kosteninflatie lijkt over zijn ergste piek heen te zijn. Dat neemt niet weg dat de onzekerheid over geopolitieke ontwikkelingen en macro-economische factoren, zoals hypotheekrente en krapte op de arbeidsmarkt, groot blijven. Een van de kritische succesfactoren daarin is of de aanhoudende politiek-bestuurlijke impasse rondom natuur- en stikstofvergunningen snel en doortastend wordt doorbroken, zowel op landelijk als provinciaal niveau. Het is vijf óver twaalf wat dat betreft. We kunnen de uitstelschade voor de economie en de woningmarkt niet meer ongedaan maken in de komende jaren, enkel nog beperken. Wij blijven meedenken en meewerken met partners in de keten om onze rol hierin te pakken.

Indien ik de prestaties van alle bedrijfsstromen bij elkaar optel, zie ik een stijgende omzet bij Infra en Bouw & Techniek en een daling bij de vastgoedactiviteiten die in lijn met de markt is. Gecombineerd met onze goed gevulde orderportefeuille geeft dat vertrouwen in de eerder afgegeven outlook voor 2023.”

Neem contact met ons op