Skip to content
Bewegwijzering

Nationale Bewegwijzeringsdienst selecteert Heijmans voor realisatie bewegwijzering wegennet

24 april 2024, 12:00

Heijmans heeft de aanbesteding ‘Levering en Realisatie van Bewegwijzering’ van de Nationale Bewegwijzeringsdienst, onderdeel van Rijkswaterstaat, gewonnen. Het infrabedrijf gaat de blauwe borden op vier van de zes percelen van het hoofdwegennet en onderliggende wegennet vervangen en plaatsen. Binnen het project is extra aandacht voor duurzaamheid en veiligheid.

Circulair gebruik borden

Duurzaamheid speelde een grote rol in de uitvraag. Heijmans scoorde goed op het beperken van vervanging van onderdelen en het minimaliseren van de milieubelasting bij de materiaalinzet. In het voorstel is een plan opgenomen voor het circulair gebruiken van borden die aan vervanging toe zijn. Hiermee verlaagt de Nationale Bewegwijzeringsdienst de milieubelasting voor nieuwe borden.

Veiligheid

De aanbesteding is aangegrepen om ook het werkproces aan te vullen met structurele veiligheidsverbeteringen. Naast het onder de loep nemen van de eigen processen, is de hele keten hierbij betrokken. In afstemming met de bordenleverancier is een andere manier van het opbouwen van de borden gevonden. Hierdoor is werken op hoogte gereduceerd. Daarnaast zorgt voormontage in de fabriek ervoor dat het werken in de afzetting verminderd. Beide aspecten verkleinen de kans op ongevallen.

Overeenkomst

De overeenkomst heeft een contractwaarde van 55 miljoen over een periode van vier jaar. De repeterende werkzaamheden bestaan uit het vervangen en plaatsen van de blauwe borden (inclusief de ondersteuningsconstructies), de lichtwegwijzers, handwegwijzers en fietsbewegwijzering op vier van de zes percelen van het hoofdwegennet en onderliggende wegennet.