Skip to content
heijmans-algemeen4.jpg

Heijmans gaat uitdaging in energietransitie aan met TenneT

23 december 2020, 00:00

Heijmans is als één van de negen preferred suppliers betrokken bij de uitbreiding en vernieuwing van 360 hoogspanningsstations in Nederland. De raamovereenkomst EU-303 Stations heeft een initiële looptijd van elf jaar.

Heijmans is de hoogste nieuwe binnenkomer en eindigt op plek twee in de aanbesteding. Een uitstekende uitgangspositie, die vertrouwen geeft in een langdurige samenwerking met TenneT op dit project. Het programma is gericht op multidisciplinaire werkzaamheden voor 360 TenneT hoogspanningsstations van 110kV, 150kV, 220kV en 380kV in Nederland.

Samenwerking

Heijmans is als partner betrokken bij de civiele- en bouwkundige werkzaamheden voor nieuwbouw, uitbreiding, reconstructie, renovatie, amovering en vervanging van hoog- en laagspanningsinstallaties.

Tijdens de projecten gaat Heijmans nauw samenwerken met Dynniq Energy, een ervaren en deskundige partij in hoogspanningsinstallaties. Begin 2021 start Heijmans samen met Dynniq Energy een proefproject voor TenneT. Na het afronden van het proefproject is de raamovereenkomst definitief actief.

Capaciteit vergroten

TenneT staat de komende jaren voor een grote opgave. De vraag naar transport van elektriciteit neemt door de energietransitie steeds verder toe. Onder andere door een toename van het opwekken van stroom met windturbines en zonneparken. Maar bijvoorbeeld ook doordat de huidige nieuwbouw voorzien wordt van slimme toepassingen en er in de industrie steeds meer elektrificatie plaatsvindt.

TenneT wil met haar negen EU-303 partners een langdurige en intensieve samenwerking opbouwen om de opgave te realiseren. De vraag van TenneT sluit naadloos aan bij de ambities van Heijmans om te bouwen aan een gezonde leefomgeving, waarin verduurzaming dankzij elektrificatie een onmisbare bouwsteen is.

Aanbesteding EU-303 Stations is een inkoopprogramma van circa 4 miljard euro, over een looptijd van 11 jaar - tot 1 januari 2032. Omdat het een raamovereenkomst betreft is het nu niet mogelijk aan te geven welke bedragen bij deze overeenkomst zijn gemoeid voor Heijmans.