Skip to content
Geopolymeerbeton_1
Zo werkt Geopolymeerbeton

Tot wel 70% CO2 besparing

15 maart 2024

Voor het Heijmans Huismerk project in ’s-Gravenzande bouwt Heijmans 54 grondgebonden eengezinswoningen. Het casco in twee van deze huizen krijgt een unieke toepassing: de prefabelementen voor de 28 binnenwanden bestaan niet meer uit traditioneel cementbeton, maar uit geopolymeerbeton. Met dit steenachtige materiaal dat een alternatief bindmiddel voor cement bevat, wordt tot wel 70% CO2 bespaard in het betonmengsel.

Alkalisch geactiveerd

Bij traditioneel beton is cement en water het bindmiddel dat zand en grind aan elkaar lijmt. Bij de productie van cement komt echter veel CO2 vrij. Voor een significante reductie van deze uitstoot, gebruikt Heembeton voor het eerst het steenachtige materiaal geopolymeerbeton ofwel alkalisch geactiveerd beton voor de prefabelementen in de twee woningen. Deze worden in opdracht gemaakt door Heembeton uit Lelystad.

Circulair bouwen

Co-maker Heembeton had al langer het idee voor een toepassing van geopolymeerbeton in licht constructieve wanden en gevels voor woningen. Tijdens de week van de circulaire economie in 2023 viel dit samen met het voornemen van Heijmans om de Heijmans Huismerk woningen verder te verduurzamen. “Voor de daadwerkelijke realisatie voegden we de daad bij het woord en zijn we samen het avontuur aangegaan in circulair bouwen”, vertellen senior procesmanager Theo van der Plas van Heijmans Wonen en Joost van Assem, manager sales & marketing bij Heembeton. “Aan deze speciale werkgroep is het proefproject in ’s Gravenzande gekoppeld. Vervolgens heeft Heijmans betrokkenen benaderd zoals gemeente Westland, de kwaliteitsborger en de constructeur. Ondertussen verbeterde Heembeton de samenstelling en het productieproces van de prefabelementen geopolymeerbeton. Bovendien is in samenwerking met het Betoninnovatieloket de gelijkwaardigheid met cementbeton aangetoond – een noodzakelijke erkenning voor de daadwerkelijke realisatie.”

Kwaliteitseisen cruciaal

Kwaliteitseisen zijn dus cruciaal voor het omarmen van geopolymeerbeton door de markt. Na een anderhalf jaar durende onderzoeksfase door Heembeton staan de seinen op groen. Zo is het ontwikkel- en productieproces vergelijkbaar met traditioneel beton. Hierdoor verandert het bouwproces bij de aannemer niet. Een wand van cementbeton kan één-op-één worden vervangen door een wand van geopolymeerbeton, details aanpassen is niet nodig. Daarnaast wordt geopolymeerbeton door het Betonakkoord aangemerkt als meest veelbelovende maatregel voor CO2-reductie in de betonketen. Tevens zijn belangrijke stappen gezet voor het verder aantonen van vergelijkbaarheid met cementbeton via het Betoninnovatieloket. Gecertificeerde testen en onderzoeksrapporten onderbouwen deze gelijkwaardigheid.

Duurzaamheidsgedachte

De toepassing van Geopolymeerbeton past bij Heijmans in de te nemen stappen voor verdere verduurzaming. Ook sluit het aan bij de duurzaamheidsgedachte van Heembeton. Bovendien is maximale duurzaamheid de wens van steeds meer woningcorporaties en gemeenten. Theo en Joost: “Het is mooi dat je met deze minder milieubelastende vernieuwing duurzame ambities aan elkaar kunt koppelen. Bovendien willen we met onze voortrekkersrol aantonen dat er legio toepassingen zijn voor dit alternatieve bindmiddel. We willen dan ook niet dat dit beperkt blijft tot Heijmans. Iedereen in de bouwwereld kan hier dus gebruik van maken. Zodat mens en milieu volop profiteert.”

De voordelen op een rij

  • Lagere CO2-footprint in productiefase
  • Vergelijkbare eigenschappen met cementbeton
  • Hetzelfde bouwproces (details aanpassen niet nodig)
  • Erkend in het Betonakkoord
  • Legio toepassingen
Geopolymeerbeton_3

Neem contact met ons op