Skip to content
jongheijmans_joostruiterkamp_valeskaheideveld_2.jpg
Wat is de rol van Heijmans in 2030?

Jong Heijmans Disruptor 2030

Wat is de rol van Heijmans in 2030? Google rijdt al met zelfsturende auto’s, IKEA biedt zeer goedkope prefab-woningen aan en Tesla produceert zonnepanelen. Een ding is zeker: door de snel veranderende wereld zal hetgeen we nu bij Heijmans doen er in 2030 anders uitzien. Hoe zien deze veranderingen eruit en welke kansen zitten daar voor Heijmans in? Met deze vragen zijn 21 enthousiaste leden van Jong Heijmans aan de slag gegaan in een door O&E en Jong Heijmans georganiseerde activiteit.

Inspiratie, workshop, presentatie

De eerste sessie van de activiteit stond in het teken van inspireren, waarbij Heleen Herbert (CCO Heijmans) en Wouter Swolfs (White Rabbit Strategy) een beeld hebben geschetst over de wereld in 2030. Deze sessie werd gevolgd door een workshop waarbij aan de hand van de ‘Disney-strategie’ is gewerkt aan het creëren van een visie op de wereld in 2030 en wat dit betekent voor Heijmans. De groepen zijn daarna aan de slag gegaan om de ontwikkelde visies op een creatieve manier uit te werken tot een presentatie.

De resultaten:

  • Barbapappahuis –In 2100 heeft Nederland het water niet meer kunnen tegenhouden en heeft het daarom omarmt. Drijvende dorpen en vervoer door de lucht, maken wegen overbodig. Het huis wordt een Barbapappahuis, wat meegroeit met de behoeftes van de bewoner. Voor Heijmans betekent dit: minder vraag naar wegen, bouwmethodieken ontwikkelen met minder leidingen en kabels om het Barbapappahuis mogelijk te maken en bouwen in uiterwaarden. Hiermee pakken we de winst in 2030, zijn we bezig met 2050 en blijven we dromen over de stip op de horizon.
  • Drones – Transportbewegingen in de wereld nemen toe en deze trend zet zich in de toekomst door. De ontwikkeling van robotisering zorgt ervoor dat we in 2030 vooral met vliegende objecten transporteren. Deze vliegende objecten zien eruit als drones en bezorgen vooral lichte pakketten. Heijmans moet de focus op infrastructuur bijstellen en zich richten op opstijg-, laad en landplaatsen voor drones. Daarnaast moeten huizen gereed worden gemaakt met een ‘kast’ waar drones bijvoorbeeld boodschappen kunnen afleveren.
  • Nieuwe werkgever –Heijmans zet in op het bouwen van woningen en Onderhouden & Beheren van gebouwen. Daarnaast focussen we niet alleen op de aanleg van wegen, maar bouwen en onderhouden we hyperloops, plaatsen we sensoren in het wegdek die communiceren met je auto en we zorgen dat het mogelijk is om je auto op te laden terwijl je aan het rijden bent. Daarbij gaan we nog verder, niet alleen qua werkzaamheden, maar ook als werkgever zal Heijmans met de tijd mee gaan: 4 uur per dag en niet standaard op kantoor werken en via hologrammen met elkaar vergaderen.
  • Groene aders – De afgelopen jaren is de filedruk met minimaal 10% gestegen en het einde is nog niet in zicht. Is meer asfalt de toekomst? Nee! Meer asfalt NIET, efficiënter gebruik ervan WEL. Waar Google, Apple en autoconcerns zich focussen op de ontwikkeling van autonoom vervoer, is de rol van Heijmans om de infrastructuur gereed te maken voor de nieuwste technologieën. Auto’s kunnen als het ware als treinen rijden, waardoor in 2030 op delen van de wegen, waar niet gereden wordt, grassen gaan groeien. De wegen worden de jaren daarna omgezet tot groene aders met slechts nog enkel sporen om het verkeer te geleiden.
  • Flexibiliteit –‘Van flexibel bouwen naar flexibele gebouwen’. Gebouwen kunnen zich op elk moment aanpassen, zonder dat de gebruiker er direct om vraagt: voorzien in behoeftes. Hoe bereiken we dit? Heijmans weet al veel van zijn gebruikers en we verzamelen daar continu data over. Deze data gaan we gebruiken om te voospellen wat de behoefte van onze klant is. Klanten nemen vervolgens een abonnement af dat past bij de behoefte van dat moment.