Skip to content
img_1841.jpg
Aandacht voor sociale aspecten, veiligheid, gezondheid en milieu

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Heijmans heeft als grote ontwikkelaar en bouwer een serieuze invloed op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Samenwerking in de gehele keten is daarbij van groot belang. Zeker omdat ruim 70% van onze omzet bestaat uit inkoop van materialen en diensten. Leveranciers en onderaannemers spelen dan ook een zeer belangrijke roI in onze eigen duurzaamheidsambities en die van onze klanten en opdrachtgevers.

Gezonde leefomgeving

Heijmans is de maker van een gezonde leefomgeving. Iedereen wil schone lucht inademen, wonen in een fijne buurt, genieten van mooie natuur, werken op een goede werkplek, veilig reizen van A naar B en aan het einde van de dag weer gezond thuiskomen. 

We kiezen daarbij voor een uitdagend perspectief. Wij richten onze blik op de eindgebruiker en verdiepen ons in de wensen en het welzijn van bewoners, consumenten en weggebruikers. Niet alleen in de ontwikkelende en bouwende fase, maar vooral ook in de beherende fase.

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn essentiële thema's die je ook terugziet in ons Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVl) beleid. Heijmans streeft ernaar om in samenspraak met opdrachtgevers en opdrachtnemers, de nadelige gevolgen van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en beslag op natuurlijke hulpbronnen te minimaliseren. Ook betrekken we opdrachtnemers bij het streven naar verbetering van sociale aspecten zoals arbeidsomstandigheden en veiligheid, gezondheid en milieu. We nemen hiervoor verantwoordelijkheid binnen onze eigen organisatie en bij de keuze van onze opdrachtnemers.

Duurzaamheidsambities

Leidraad voor het MVI beleid van Heijmans vormt de in mei 2017 verschenen internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: NEN-ISO 20400. Deze is afgeleid van de richtlijn lS0 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Samen met interne en externe stakeholders hebben we op kernthema’s en onderliggende onderwerpen uit deze richtlijnen per inkoopproductgroep gekeken welke aandachtsgebieden het belangrijkst zijn voor onze duurzaamheidsambities. Het gaat daarbij zowel om onze eigen bedrijfsvoering als om voor ons relevante productieketens van goederen, materialen en diensten. In het beleidsdocument Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is te lezen welke doelstellingen we hanteren en welke activiteiten we ondernemen op elk van deze thema’s.

Neem contact met ons op