Skip to content
sonob-placing.jpg

Praktijktest energieopwekkend geluidsscherm SONOB geslaagd

28 juni 2016, 01:00

Het opwekken van zonne-energie met geluidsschermen langs spoor- en snelwegen is kansrijk en kan op grote schaal worden toegepast. Dat blijkt uit de SONOB-praktijktest (onderdeel van het project Solar Noise Barriers) die is uitgevoerd. Gedurende een jaar werden verschillende zonnecel-technologieën geïntegreerd in geluidsschermen getest in ’s-Hertogenbosch.

"De test heeft waardevolle inzichten opgeleverd en toont aan dat zonnecellen geïntegreerd in transparante geluidsschermen al toepasbaar zijn op grote schaal, terwijl voor nieuwere technologieën nog verdere ontwikkeling nodig is", zegt Stijn Verkuilen projectleider van Heijmans. "Wat ons betreft is de praktijktest geslaagd en gaan we pilot projecten op grotere schaal uitvoeren. We hopen volgend jaar een nieuw project te starten, maar zijn nog op zoek naar een geschikte locatie." Met de vervolgpilot wil Heijmans nieuwe ervaring opdoen en nagaan hoe opgewekte elektriciteit in nabijheid van geluidsschermen verbruikt kan worden of straatverlichting kan laten branden.

Over het onderzoek

De praktijktest startte in juni vorig jaar en richtte zich op het verkrijgen van meer inzicht in energieproductie en technische haalbaarheid van energieopwekkende geluidsschermen. Gedurende een jaar werden verschillende zonneceltechnologieën geïntegreerd in geluidsschermen getest onder verschillende weersomstandigheden en posities ten opzichte van de zon. De test werd gedaan met twee zonnecel-types op basis van silicium en twee op basis van LSC (luminescent solar concentrator). Uitkomst van de praktijktest is onder andere dat zogenoemde LSC-schermen nog doorontwikkeling behoeven om een hogere energieopbrengst te krijgen. De schermen zijn ook getest op vandalisme en graffiti-bestendigheid.

Gedurende de praktijktest is geconstateerd dat de belangstelling toeneemt om zonne-geluidsschermen als onderdeel te zien van energieneutrale concepten, en ze ook te gebruiken voor andere functionele combinaties; zoals het integreren van verlichting of afvangen van fijnstof.

Potentiële energieopbrengst

Wanneer geluidsschermen (4 meter hoog) met geïntegreerde zonnecellen over een lengte van een kilometer worden geplaatst, zijn ze in staat om 100 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Of om snelwegverlichting over een lengte van 20 kilometer te laten branden. Op dit moment staat ongeveer 1.250 kilometer aan geluidsschermen langs de Nederlandse spoor- en snelwegen.

Het SONOB-project in ’s-Hertogenbosch werd uitgevoerd door Heijmans, Technische Universiteit Eindhoven, Van Campen Industries, SEAC, Airbus Defence and Space Netherlands en ECN en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente ’s-Hertogenbosch, Willemspoort, SPARK campus, het Ministerie van Economische Zaken en Scheuten.