Skip to content
Rijksweg A28 infra assetmanagement Heijmans infrastructuur mobiliteit

Onderhoud wegkantsystemen Noord-Oost Nederland verlengd

19 januari 2024, 12:00

Met het behalen van een nieuwe aanbesteding in opdracht van Rijkswaterstaat, blijft Heijmans het onderhoud verzorgen aan alle verkeerskundige wegkantsystemen in de noordoostelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Wegkantsystemen zijn systemen langs de Nederlandse Rijkswegen waarmee het verkeer wordt geïnformeerd en gestuurd, afhankelijk van de condities op de weg. Hierdoor kan Rijkswaterstaat onder andere waarschuwen voor files, verkeersdata verzamelen en wegwerkzaamheden beveiligen.

De oorspronkelijke verbintenis loopt reeds zes jaar en wordt met 3,8 jaar verlengd. Het nieuwe contract start per 1 juli 2024.

Acht provincies

In totaal verzorgt Heijmans voor acht provincies het onderhoud voor Rijkswaterstaat. Naast de vijf noordoostelijke provincies zijn dit Limburg, Zeeland en Noord-Brabant.

Heijmans verzorgt ook het onderhoud aan alle systemen die aan de verkeerscentrales in Wolfheze en Helmond zijn gelinkt. Op een verkeerscentrale vindt al het actieve verkeersmanagement plaats van een bepaald beheersgebied. Vanuit deze centrales worden de wegkantsystemen, zoals de verkeerssignalering, verkeersregelinstallaties, spitsstroken en dynamische route-informatiepanelen aan- of bijgestuurd.

Hergebruik en CO2-reductie

Heijmans hergebruikt componenten die vrijkomen bij werkzaamheden op infra werken in Nederland, zowel van eigen projecten als ook van partners. Vrijgekomen componenten worden gerepareerd in eigen werkplaats, waarmee vervanging van nieuwe assets wordt voorkomen.

Om CO2 te reduceren wordt voor correctief en preventief onderhoud 100% HVO ingezet in het materieel, gedurende de gehele contractperiode. Indien mogelijk wordt er elektrisch materieel ingezet na het eerste contractjaar.