Skip to content
Heijmans Algemeen 7.jpg

Notulen AVA 2022

12 juli 2022, 14:00

Hierbij treft u de notulen aan van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans van 12 april 2022. Conform de Corporate Governance Code worden aandeelhouders gedurende drie maanden na heden, dat wil zeggen tot en met dinsdag 12 oktober 2022, in de gelegenheid gesteld te reageren op het verslag. Uw reactie kunt u sturen naar mevrouw N. Schaeffer, secretaris Heijmans N.V., nschaeffer@heijmans.nl.

Neem contact met ons op