Skip to content
keet-1.jpg

Jaarverslag Heijmans in top-20 van Nederland

1 december 2021, 13:49

Het jaarverslag van Heijmans staat in de top-20 van Nederland wat betreft beste maatschappelijke verslaggeving. Dat is gebaseerd op de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat de jaarverslagen van ongeveer 500 Nederlandse bedrijven heeft beoordeeld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven open zijn over hoe zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven worden daarom gestimuleerd om verslag uit te brengen over hun economische en sociale prestaties en wat zij doen op gebied van milieu. Elke twee jaar laat het ministerie van EZK de Transparantiebenchmark uitvoeren, dat kijkt naar de MVO-verslaglegging. Naast het ministerie zit ook de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in de jury.

Hoogst genoteerde bouwbedrijf

Heijmans staat in het overzicht op de 19e plaats en is daarmee wederom het hoogste genoteerde bouwbedrijf. Winnaar van de zogeheten Kristalprijs 2021 voor beste maatschappelijke verslaggeving is Philips. De top-drie werd gecompleteerd door ABN AMRO Bank en Alliander. Ook vinden we de beursgenoteerde bedrijven KPN, PostNL, Unilever en Signify terug in de top-20.

Impact van klimaatfactoren

Het jurythema van dit jaar was ‘Transparantie over impact van klimaatfactoren in het licht van andere mondiale uitdagingen’. Daarbij werd gelet op of organisaties voldoende aandacht besteden aan de korte- en lange termijnrisico’s, kansen – inclusief de financiële – als gevolg van klimaatverandering in (inter)nationaal verband, en in hoeverre organisaties daar transparant over zijn.

Neem contact met ons op