Skip to content
Impressie Nieuw Boekhorst

Heijmans tekent overeenkomst voor woningbouw Nieuw Boekhorst

13 december 2023, 11:14

Met het ondertekenen van een anterieure overeenkomst door de gemeente Teylingen met onder meer Heijmans is een grote stap gezet voor het woningbouwplan Nieuw Boekhorst in die gemeente.

Belangrijke stap

Voor de gemeente Teylingen is dit een belangrijk plan. Wethouder Marlies Volten: “Dit is een belangrijke stap voor het woningbouwplan Nieuw Boekhorst. De 1250 tot 1300 woningen van dit plan sluiten aan op de vraag naar extra woningen. Het woningaanbod dat hier wordt ontwikkeld vormt een goede aanvulling op het huidige aanbod. Er komt een mix aan betaalbare woningen, middeldure en vrije sector-woningen, zowel appartementen en gezinswoningen. Met veel aandacht voor betaalbaar wonen.”

Samenwerking

De ontwikkeling Nieuw Boekhorst is een samenwerking van gemeente Teylingen, Heijmans, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, Rotij Grondontwikkeling West, Achmea Real Estate namens Stichting BPL Pensioen en Blokhuis.

In de anterieure overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de manier van samenwerken en de financiën. De gemeente heeft afgelopen maandag ook de koop- en samenwerkingsovereenkomst met woonstichting Stek getekend. Hierin staan afspraken over het bouwen van de sociale woningen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de natuur in het plangebied.

Voorzieningen

Behalve woningen wordt er ook rekening gehouden met verschillende voorzieningen in het nieuw te ontwikkelen gebied, zoals een school, sportvoorzieningen inclusief sporthal, commerciële voorzieningen en een passantenhaven. Dit is allemaal vastgelegd in het bestemmingsplan dat onlangs ter inzage heeft gelegen.

Deelplan 1 gestart

De voorbereidende ontwerpwerkzaamheden voor de eerste fasezijn gestart. Heijmans ontwikkelt en bouwt deze eerste fase. In dit eerste deelplan worden verschillende woningtypes gerealiseerd. De voorverkoop start op 13 december 2023. De verhuur start waarschijnlijk eind 2025, in aanloop naar de oplevering van de huurwoningen. De eerste werkzaamheden worden medio 2024 verwacht. Meer informatie over het project is te vinden op deze website.