Skip to content
algemeen-silhouette.jpg

Heijmans partner gebiedsontwikkeling gemeente Purmerend

18 december 2020, 00:00

De gemeente Purmerend heeft gekozen voor Heijmans als partner in de rol van gebiedsontwikkelaar voor de ontwikkelingsopgave van het stationsgebied in het centrum van de stad. Doelstelling is om het gebied in de komende tien jaar te laten uitgroeien tot een verlengstuk van het centrum.

Naast Heijmans verwelkomt Purmerend ook Bura Urbanism als stedenbouwkundig bureau voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan. Met de keuze voor deze twee partijen gaat de ontwikkeling van dit gedeelte van de stad een nieuwe fase in, maakte de gemeente op vrijdag 18 december officieel bekend.

Herontwikkeling

Heijmans, Bura Urbanism en de gemeente Purmerend zullen de komende periode intensief samenwerken om de bestaande visie op het gebied uit te werken naar een concreet kader voor de herontwikkeling van dit deel van de stad. Naast woningbouw en het toevoegen van nieuwe woonmilieus, vormen mobiliteit, het station, leefbaarheid en duurzaamheid belangrijke vraagstukken waar de partijen zich over gaan buigen.

Nieuw stadscentrum

Doelstelling is om het gebied in de komende tien jaar te laten uitgroeien tot een verlengstuk van het stadscentrum. Dat zal dan bestaan uit het reeds aanwezige historische deel en dit nieuwe gedeelte dat een hoog stedelijk karakter krijgt met ruimte voor wonen en werken, nieuwe voorzieningen en een kwalitatief hoogstaande verblijfskwaliteit.

Reactie wethouders

Samenwerking is belangrijk voor de gemeente Purmerend, benadrukt Thijs Kroese, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling: “Onze ambitie is groot. We willen woonmilieus toevoegen die Purmerend nog niet kent, we willen natuur inclusief bouwen en voorzieningen de ruimte geven die daadwerkelijk een uitbreiding van het bestaande aanbod zijn. Dat kunnen en willen we niet alleen, daarom zijn samenwerkingen zoals deze cruciaal."

Eveline Tijmstra, wethouder verkeer, benadrukt het belang van het station: ”Ook bij de ontwikkeling van een OV knooppunt is samenwerking met alle partners van belang. Hoogwaardig openbaar vervoer en goede fietsverbindingen zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van het gebied.”

Over de opgave

Het Stationsgebied behelst het gebied aan weerszijde van de Waterlandlaan die de binnenstad van Purmerend verbindt met verschillende wijken. Doelstelling is om het gebied in de komende 10 jaar te laten uitgroeien tot een verlengstuk van het stadscentrum. Dat zal dan bestaan uit het reeds aanwezige historische deel en dit nieuwe gedeelte dat een hoog stedelijk karakter krijgt met ruimte voor wonen en werken, nieuwe voorzieningen en een kwalitatief hoogstaande verblijfskwaliteit.

Naast woningbouw en het toevoegen van nieuwe woonmilieus, vormen mobiliteit, het station, leefbaarheid en duurzaamheid belangrijke vraagstukken. De kaders die nodig zijn om de gewenste herontwikkeling mogelijk te maken, worden komende zomer vastgesteld.