Skip to content
wp_20170925_11_36_22_pro.jpg

Heijmans onderzoekt verkeersveiligheid

8 februari 2018, 00:00

Hoe verminder je het aantal ongelukken op de weg? Heijmans doet mee aan het door de EU gefinancierde ‘Horizon 2020’-project MeBeSafe (Measures for Behaving Safely in Traffic). Daarvoor is in Eindhoven de eerste nulmeting gedaan.

Onderzoekers van het Institute for Automotive Engineering (ika), het Institute of Highway Engineering (ISAC) van RWTH Aachen University, BMW en Heijmans gebruiken de nulmeting voor hun onderzoek naar gedragsbeïnvloedingsmaatregelen en verkeersveiligheid verhogende ontwikkelingen.

Maatregelen richten zich op het doorbreken van gewoontegedrag van verkeersdeelnemers. Dat gebeurt via ‘nudging’: het bewust beïnvloeden van onbewust gedrag. Letterlijk vertaald is een nudge een zacht duwtje in de goede richting.

Slimme weginfrastructuur

Het werkpakket richt zich op het beïnvloeden van rijgedrag en snelheid van autobestuurders, door gebruik te maken van slimme verlichting op en rond de weginfrastructuur. Nog lang niet alle auto’s zijn uitgerust met geavanceerde rijhulpsystemen die bestuurders ondersteunen tijdens het rijden (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems). Slimme weginfrastructuur kan daarom een belangrijke rol spelen in gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid.

De onderzoekers gebruiken de nulmeting in Eindhoven voor het ontwikkelen van nudging-maatregelen met behulp van een rijsimulator en verkeersmodellen. Deze maatregelen worden in 2019 tijdens een veldonderzoek op dezelfde Eindhovense locatie in praktijk gebracht. Wanneer blijkt dat ze succesvol zijn, zullen ze worden toegepast bij diverse infrastructurele projecten.

Slimme verlichting

Het MeBeSafe-project sluit aan op het project Jouw Licht Op 040. Heijmans werkt in dit project nauw samen met Philips Lighting, de gemeente, bewoners, ondernemers en de TU/e. Naast de ombouw naar LED, beheer en onderhoud van de openbare verlichting omvat dit project de ontwikkeling van innovatieve lichttoepassingen in de openbare ruimte. Doel is de kwaliteit van de stad te verbeteren. Jouw Licht op 040 ontwikkelt in dialoog met bewoners en ondernemers deze nieuwe ideeën, zodat de uiteindelijke oplossingen ook aansluiten op de concrete behoefte in de wijk.

Een goed voorbeeld is het zogeheten slim lichtgrid. Aan dat grid, het fijnmazige netwerk van lantaarnpalen, zijn producten en diensten te koppelen die de levenskwaliteit in de stad verhogen. Zo zijn er verschillende lichttoepassingen, maar ook metingen van beweging, geluid of fijnstof mogelijk. Zo weet je precies welke route veilig of het snelst is, of kunnen hulpdiensten brand vroegtijdig detecteren.

Over MeBeSafe

MeBeSafe is een Europees project gericht op het verhogen van verkeersveiligheid door gebruik te maken van gedragsbeïnvloeding (nudging) en bestaat in totaal uit 6 werkpakketten.