Heijmans draagt Arnout Traas voor als commissaris

Arnout Traas start medio februari met zijn inwerkprogramma

11 februari 2021, 18:00

De Raad van Commissarissen van Heijmans heeft het voornemen om Arnout Traas (1959) voor te dragen als nieuwe commissaris. De voordracht volgt op het besluit de raad tijdelijk uit te breiden tot zes leden, vooruitlopend op de vacature die in april 2022 ontstaat conform het rooster van aftreden. Door tijdige benoeming wordt een goede overdracht en inwerkperiode gewaarborgd.

Arnoud Traas.jpeg

Arnout Traas is van 2001 tot 2011 werkzaam geweest bij FrieslandCampina, laatstelijk als directeur M&A, en daarna tot april 2020 als CFO bij ForFarmers. Daarnaast heeft hij verschillende toezichthoudende functies bekleed. De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat Arnout Traas een waardevolle bijdrage zal leveren aan zowel de Raad van Commissarissen als aan Heijmans.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 14 april 2021 zal Arnout Traas worden voorgedragen als commissaris van Heijmans N.V. voor de duur van vier jaar. De voordracht wordt door de Ondernemingsraad ondersteund. Vooruitlopend op zijn officiële benoeming start Arnout Traas per medio februari met zijn inwerkprogramma.

Download hier het hele persbericht