Skip to content
heijmans-algemeen4.jpg

Aankondiging Vergadering van Certificaathouders

4 november 2020, 00:00

Op vrijdag 20 november 2020 om 10.30 uur vindt een digitale Vergadering van Certificaathouders Heijmans N.V. plaats.

Tijdens deze vergadering zal een toelichting worden gegeven op het beleid van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans. Ook de samenstelling van het bestuur van de stichting is geagendeerd, waarbij de Vergadering van Certificaathouders in de gelegenheid is om aanbevelingen te doen voor de vervulling van een vacature in het bestuur van de stichting.

De volledige agenda staat vermeld op de website van Heijmans N.V. (www.heijmans.nl, onder ‘Heijmans’, vervolgens ‘Corporate Governance’, bij ‘Stichting Administratiekantoor Heijmans').

Tot aan de dag van de Vergadering van Certificaathouders ligt de agenda ook ter inzage bij IQ EQ Financial Services B.V. ,Amerika Building Hoogoorddreef 15, 1101 BA te Amsterdam en bij Heijmans N.V. aan de Graafsebaan 65 te Rosmalen.

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op vrijdag 13 november 2020, 17.30 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de "Registratiedatum"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Wegens de maatregelen in verband met de uitbraak van Covid-19 vindt de Vergadering van Certificaathouders op digitale wijze plaats, via Mircosoft Teams. Certificaathouders die aan de digitale vergadering wensen deel te nemen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 13 november 2020, 17.30 uur rechtstreeks aanmelden bij Nicole Schaeffer, secretaris van de stichting, via nschaeffer@heijmans.nl en tegen overlegging van een verklaring waarin is opgenomen het aantal certificaten dat wordt aangemeld en wordt gehouden door de certificaathouder per de Registratiedatum.

Neem contact met ons op