Skip to content
De kracht van samen
Kracht van samen

Op weg naar nog duurzamer bouwen

Duurzaam bouwen is topprioriteit voor Heijmans. De toenemende schaarste van grondstoffen en de milieu-impact van bouwmaterialen maken de duurzaamheidsambities alleen maar belangrijker. Heijmans is koploper als het gaat om het terugdringen van verpakkingsmaterialen, de inzet van elektrisch materieel, het gebruik van gecertificeerd hout en het slimmer omgaan met materiaal.

Heijmans wil meer doen. We voelen ons verantwoordelijk om een systeemverandering in de bouwwereld te organiseren. Om de stroom van bouwmaterialen beter te kunnen analyseren, willen we organisaties en mensen samenbrengen. Er is een andere benadering van de keten nodig met een gedegen aanpak. Daarin staan het klimaat, vermindering van de CO2-uitstoot, water en biodiversiteit centraal.

Volledig circulair bouwen

De duurzame ambities van Heijmans zijn het terugdringen van de milieu-impact en volledig circulair bouwen. Daarvoor zetten we in op:

  1. Minder materiaalgebruik
  2. Hernieuwbaar materiaal
  3. Hergebruik van materialen en hoogwaardige recycling
  4. Energieneutraal bouwen

Heijmans Woningbouw heeft de materialen die het meest belastend zijn in kaart gebracht. Om vervolgens met co-makers, partners en leveranciers in gesprek te gaan over alternatieven en het verkennen van mogelijke verbeteringen.

De resultaten

Zo zet Heijmans stappen richting nog duurzamer wonen.