Skip to content
the-pollinators-tom-van-de-beek---tosca-van-der-wouden-27
Bestuivers bijvoeren met The Pollinators

Samen in actie

17 april 2023

The Pollinators uit Amsterdam maken zich sterk voor een biodivers Nederland. Dat is goed voor bestuivers zoals vlinders en bijen, maar uiteindelijk ook voor de mens. Oprichter Tom van de Beek en Tosca van der Wouden vertellen over de samenwerking met Heijmans en alle Pollinators-activiteiten. Die starten op Nationale Zaaidag 22 april, als een groot feestmaal wordt voorbereid in Nederland en België.

In een aangenaam voorjaarszonnetje schudt Tom van de Beek (45) een papieren zakje inheems bloemenzaad leeg op zijn hand. In zijn handpalm vormt zich een bergje kleine en grote zaadjes in alle vormen en kleuren. “Ze hebben ook de mooiste namen,” vindt hij. “Wat denk je van: de vertakte leeuwentand, de middelste teunisbloem of de bonte wikke. Allemaal soorten die hier vroeger voorkwamen en nu hopelijk weer terugkomen in Nederland en België.”

Feestmaal

Daar werken The Pollinators aan mee met hun actie Voer de bij bij, die Heijmans als partner ondersteunt. Daarvoor worden op 22 april, de Nationale Zaaidag, heel veel van deze bloemzaden uitgestrooid. Bij drieduizend afhaalpunten door heel Nederland en België, de zogeheten ‘Voedselbanken voor bijen’, kan iedereen gratis een zakje inheems bloemzaad ophalen. Een zakje is geschikt voor twee vierkante meter zaaien op balkon, tuin of buurtparkje. Met als resultaat een ‘feestmaal’ voor bestuivers als bijen, vlinders en hommels.

De missie van The Pollinators luidt: een zo gezond mogelijke leefomgeving creëren voor bijen en insecten. Tom van de Beek vertelt erover op broedplaats De Ceuvel, de plek waar zijn stichting kantoor houdt. Op deze oude scheepswerf in Amsterdam-Noord vormen voormalige woonboten de onderkomens van creatieve bedrijven.

the-pollinators-tom-van-de-beek---tosca-van-der-wouden-7

Bestuivers

“Voor 2016 was ik al veel bezig met de wondere wereld van de bij”, vertelt Tom. “Ik zette een cursus stadsimkeren op en nam stadsbewoners mee naar bijenkasten. Zo leerde ik er steeds meer over en kwam ik er achter dat de honingbij slechts één van de vele insectensoorten is die het moeilijk heeft. Het gaat om álle bestuivers, ook vlinders en hommels. Zij zorgen voor het voortbestaan van planten-, bomen- en bloemsoorten, maar hebben het zwaar door onder andere verstedelijking en klimaatverandering. Daar wilde ik graag wat aan doen.”

Hoe mooi als je in je nieuwe woonwijk appels uit je eigen voedselbos kunt plukken?

Zo was The Pollinators geboren: een netwerkorganisatie die fungeert als paraplu voor allerlei initiatieven op het gebied van biodiversiteit. Met als doel – passend woordgrapje – kruisbestuiving. Belangrijkste doelgroep van The Pollinators is de grote groep consumenten die het belang van biodiversiteit nog niet op het netvlies heeft staan. Tom: “Deze groep is te verleiden met leuke, laagdrempelige campagnes. Onze acties zijn vaak gezellig en kosten niet veel moeite, maar inspireren hopelijk wel om meer over dit onderwerp te gaan leren.”

Handelingsperspectief

Collega Tosca van der Wouden (28) schuift aan. Zij werkt sinds ruim twee jaar bij The Pollinators. Juist de positieve insteek van de organisatie sprak haar aan: “De thematiek is al ernstig genoeg. Hier krijg je handelingsperspectief en hoor je wat je zelf kunt dóen.” Wat dan precies? Tosca somt op: “Je kunt in je eigen gemeente meedoen aan hetNK Tegelwippen: tuintegels er uit, bloemen erin. Je kunt ook denken aan het vergroenen van je dak of het creëren van nestelplekken en bijenhotels rond je huis. Of plant een boom tijdens Treevember, één van onze andere grote evenementen in november.”

Natuurinclusief bouwen

Naast campagnes voor consumenten, werken The Pollinators samen met grotere partijen om het herstel van biodiversiteit te versnellen. Heijmans is sinds vorig jaar één van die partners. “De gebouwde omgeving is heel belangrijk als je het over bestuivers hebt,” zegt Tom. “Je kunt kijken naar wat je achteraf in de bestaande omgeving kunt toevoegen, maar het is nog interessanter om te kijken naar nieuwbouw. Daar kun je from scratch rekening houden met een gezonde omgeving voor alle soorten leven – mensen én bestuivers.”

Het is de bedoeling dat The Pollinators nauw gaat optrekken met Heijmans. Bijvoorbeeld door samen activiteiten te organiseren en bij bouwprojecten mee te denken over hoe die biodiverse omgeving is in te richten. Tom: “Je kunt bijvoorbeeld een voedselbos aanleggen in de wijk, of in een gebouw ruimte maken voor vleermuis-nestelplekken. Dit heet natuurinclusief bouwen: ruimte voor verbetering van de natuur helemaal integreren in een bouwplan. Met betrokken bewoners natuurlijk, want zij spelen een belangrijke rol in het groen hóuden van de woonwijk.” Tosca: “Hoe mooi is het als je in je nieuwe woonwijk de appels uit de bomen van je eigen voedselbos kunt plukken?”

Ook meedoen met de Nationale Zaaidag op 22 april? Maak dan een afspraak met één van de 3000 voedselbanken bij jou in de buurt via voerdebijbij.nl. Haal een gratis zakje inheems bloemzaad op en zaai mee! De zaden worden beschikbaar gesteld door de Nationale Zaaicoalitie, waar Heijmans onderdeel van is.