Skip to content
NP Utrechtse Heuvelrug.jpg
Verbetering biodiversiteit en klimaatbestendigheid

Maanwijk eerste Parkinclusieve Wijk NP Utrechtse Heuvelrug

7 juli 2021, 12:00

De nieuwe woonwijk Maanwijk in Leusden, een ontwikkeling van Heijmans, is vandaag uitgeroepen tot de eerste Parkinclusieve Wijk van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ontwerp, bouw, inrichting en voorzieningen zijn afgestemd op de natuurlijke omgeving en dragen bij aan de biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

In Maanwijk worden 120 huur- en koopwoningen gerealiseerd en is groen een belangrijk verbindend element. Vanaf de start is een ecoloog betrokken bij deze gebiedsontwikkeling van Heijmans. De natuur loopt als rode draad door de wijk en duurzaamheid staat voorop. Dat zie je terug in het ontwerp, in de manier waarop biodiversiteit wordt versterkt en in het stimuleren van duurzaam vervoer- en energiegebruik. Niet voor niets kende NLGreenlabel aan Maanwijk het Gebiedslabel A toe, het hoogst haalbare niveau.

“Als je bewust ontwikkelt en bouwt, kun je zelfs meer natuur creëren en de omliggende natuur gezonder maken. Maanwijk draagt bij aan de biodiversiteit en klimaatadaptiviteit van dit stukje Leusden. Bijkomend voordeel – zo leren diverse onderzoeken - is dat mensen gezonder en gelukkiger worden van meer groen. Een gezonde leefomgeving dus voor zowel natuur als mens. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft Maanwijk daarom uitgeroepen tot eerste Parkinclusieve Wijk van het Nationaal Park,” licht directeur Gijs de Kruif van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug toe.

Harwil de Jonge, directeur Heijmans, vertelt: “De druk op de invulling van de beschikbare ruimte in Nederland is groot. Ook hebben we te maken met klimaatextremen en achteruitgang van de biodiversiteit. Dit vraagt om cross-sectoraal denken en nieuwe vormen van samenwerken. Het ontwikkelen en realiseren van parkinclusieve wijken is de toekomst.”

Natuur versterken

Heijmans plant bomen- en plantensoorten in Maanwijk die ook in het Nationaal Park voorkomen en geeft de dieren uit het park eveneens een warm welkom. Onder andere via nestelplekken in de gevels en erfafscheidingen, insectenhotels en groene daken op de bergingen, waar bestuivende insecten voedsel vinden. De beplanting en huisvesting is afgestemd op de leefpatronen van de soorten, zodat Maanwijk aanvoelt als verlengstuk van het Nationaal Park. Regenwater loopt dankzij aangebrachte hoogteverschillen via het oppervlak richting de sloot. Zo blijft water in het gebied en komt het ten goede aan de natuur.

Bewoners van Maanwijk worden gestimuleerd bij te dragen aan natuurontwikkeling. Zo beheren zij zelf de collectieve moes- en pluktuinen en kunnen zij met milieu-educatiecentrum De Groene Belevenis uit Leusden activiteiten opzetten die bijdragen aan verbondenheid met de natuur.

Maanwijk is voor Heijmans een showcase van de gezonde leefomgeving, waarbij de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd worden beetgepakt. Die variëren van milieu-impact, energieverbruik, bereikbaarheid, (financiële) toegankelijkheid, sociale samenhang, rechtvaardigheid en bovenal gezondheid. Door Heijmans-innovaties, technologie en ervaring te bundelen, wordt deze woonwijk een voorbeeld voor de toekomst.

Ook na de oplevering blijft Heijmans betrokken bij Maanwijk. Met behulp van technologie wordt gemeten hoe bijvoorbeeld bankjes, sociale voorzieningen en deelmobiliteit worden gebruikt. Als blijkt dat er nieuwe behoeftes ontstaan, kijkt Heijmans of ze daar een rol in kan spelen.

Neem contact met ons op