Skip to content
water
Aandacht voor waterveiligheid, waterbalans, waterveiligheid en waterkwaliteit

Heijmans en water

Water is de basis voor al het leven. Wij willen bijdragen aan voldoende en schoon (grond)water. Daarom geven we water een prominente rol in onze projecten. We bereiken een zorgvuldige omgang met water door de impact op de gehele waterkringloop te beschouwen; waterbalans, -kwaliteit, -gebruik en -veiligheid.

Wij geven meer dan we nemen.

Waterveiligheid

In onze projecten werken we hard mee aan het veilig houden en veiliger maken van het watersysteem in Nederland. We initiëren innovaties, ontwikkelen deze tot toepasbare oplossingen en implementeren deze met de businessclusters.

Waterbalans

Heijmans past in gebiedsontwikkeling en infraprojecten duurzame ontwerpprincipes (DOP) toe. Daarin is waterbalans meegenomen. In 2024 herijken we onze DOPs en implementeren zetten deze scherpere principes vanaf 2025 in.

Waterveiligheid

Voor het realiseren van een verantwoorde water-footprint, werken we net als bij CO₂ met de Scope 1, 2 en 3 systematiek. Dat omvat het terugdringen van watergebruik in onze kantoren en op onze bouwplaatsen. Daarnaast in de materiaalproductie, aanmaakwater, bronneringen. We zetten in op gebruik van hemelwater en grondwater zonder negatieve gevolgen voor de omgeving. We brengen onze water-footprint in kaart en zetten in op reductie van watergebruik.

Waterkwaliteit

Onze projecten zijn kwetsbaar. Vergunningen worden niet langer afgegeven als de waterkwaliteit dreigt te verslechteren door de geplande ingreep in een gebied. Heijmans wil in 2027 bereiken dat onze werkwijze geen nadelige effecten meer heeft op waterkwaliteit en waterkwantiteit.