Skip to content
Heijmans_Tennet_hoogspanningsstationsEU303_Veiligheid 13.jpg

Heijmans vergroot capaciteit hoogspanningsnet Tennet

23 december 2022, 07:15

Heijmans mag als één van in totaal zes preferred suppliers de uitbreiding en verzwaring van het hoogspanningsnet van TenneT in Nederland uitvoeren. De vandaag ondertekende raamovereenkomst EU-302 Civiel Werk Kabelverbindingen heeft een initiële looptijd van acht jaar en een totale contractwaarde voor de preferred suppliers tezamen van 800 miljoen euro.

Op grond van de gunningscriteria van TenneT is Heijmans bij de topgroep geëindigd in deze aanbesteding. Dat biedt een goede uitgangspositie om een belangrijk deel van de werkzaamheden onder het raamcontract te mogen realiseren.

Het programma is gericht op het aanleggen van hoogspanningsverbindingen tussen hoogspanningsstations in de grond of door middel van boringen onder (vaar)wegen.

Uitbreiden van bestaande samenwerking

Heijmans is als partner betrokken bij de civiele- en bouwkundige werkzaamheden voor nieuwbouw, uitbreiding, reconstructie, renovatie, amovering en vervanging van hoog- en laagspanningsinstallaties.

Sinds 2020 is Heijmans als één van de negen preferred suppliers van TenneT al betrokken bij de uitbreiding en vernieuwing van 360 hoogspanningsstations in Nederland. Deze raamovereenkomst EU-303 Stations heeft een looptijd van elf jaar.

Energietransitie vergt vergroten capaciteit

TenneT staat de komende jaren voor een grote opgave. De vraag naar transport van elektriciteit neemt door de energietransitie steeds verder toe. Onder andere door een toename van het opwekken van stroom met windturbines en zonneparken. Maar bijvoorbeeld ook doordat de huidige nieuwbouw voorzien wordt van slimme toepassingen en er in de industrie steeds meer elektrificatie plaatsvindt.

Neem contact met ons op