Skip to content
Services-Heijmans-UniversiteitvanAmsterdam-beheerenonderhoud-energie.jpg
Uw lange termijn huisvestingspartner

Heijmans Services

Als zorg-, onderwijs- of overheidsinstelling heeft u te maken met huisvesting. Vaak gaat het om meerdere gebouwen met diverse functies en op verschillende locaties. Dat vraagt om een betrouwbare en regionale huisvestingspartner op het gebied van beheer & onderhoud, renovatie en nieuwbouwprojecten.

Uw huisvestingsvraagstuk

De behoefte aan voorspelbaarheid in onderhoud en vernieuwing wordt steeds groter. U wilt gebouwen optimaliseren, verduurzamen, maar ook kosten reduceren. Daarnaast is er behoefte aan een comfortabele en gezonde werk-, zorg- of leeromgeving. Dat is nogal wat. Helemaal als u tegen een onderhoudsachterstand aanloopt of merkt dat prestaties van de gebouwen achterblijven. Hoe regelen we de komende jaren het dagelijkse onderhoud? Zijn de gebouwen nog wel (brand)veilig? Voldoet het aan toekomstige wensen en duurzaamheidseisen? Het zijn vraagstukken waar u dagelijks mee te maken heeft.

Onze aanpak

Gelukkig staat u hier niet alleen in. Als huisvestingspartner werken we dagelijks aan antwoorden op deze vraagstukken, zodat u zich kunt focussen op uw kerntaken. Het liefst doen we dat voor een langere termijn. Met prestatiegerichte dienstverlening die écht waarde toevoegt voor uw gebruikers. We denken integraal, geven doorlopend advies en voeren het technische werk uit met eigen monteurs en specialisten of voeren de regie met onderaannemers. We zorgen dat gebouwen beschikbaar zijn en stapsgewijs verduurzamen. Met lang- of kortlopende onderhoudscontracten aan W- of E-installaties, bouwkundige zaken of een combinatie hiervan. En is er behoefte aan renovatie, uitbreiding of nieuwbouw? Dan pakken we dat in een bouwteam of andere gewenste samenwerking voor u op.

Integrale benadering

Het recept? Onze integrale aanpak van bouw- en installatietechniek. Dit kenmerkt zich door een combinatie van grote en kleine deeloplossingen:

Strategie en advies

Onderhoudsstrategie (risico gestuurd, prestatiegericht, inspanningsgericht, predictive maintenance), assetbeheer, verduurzamingsstrategie.

Beheer en onderhoud

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplanning (DMJOP), nulmetingen, uitvoeren preventief / correctief / planmatig onderhoud, 24/7 Heijmans helpdesk, brandveiligheid, energiescans, legionellabeheer en energiemonitoring.

Gebouwgebonden werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, waaronder: luchtbehandeling, koeling en verwarming, meet- en regeltechniek, (nood)verlichting, toegangscontroles, data-installaties en safety & security-oplossingen.

Renovatie en nieuwbouw

Van kleine tot grote projecten en van ontwerp, engineering tot realisatie.

Services_SEA-heijmans-catharinaziekenhuis-eindhoven.jpg

Waar u ons van kent

Op het gebied van utiliteitsbouw is Heijmans een bekende speler in markten als zorg, onderwijs, (semi)overheid, datacenters, commerciële kantoren en industrie. Van nieuwbouw- en renovatieprojecten als de Universiteit Maastricht en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven tot beheer en onderhoudscontracten bij Kentalis, verschillende GGZ-instellingen, diverse laboratoria, ROC’s en de Universiteit Amsterdam. We werken landelijk vanuit een centraal kenniscentrum, maar zijn met 8 regionale vestigingen en zo’n 1.000 medewerkers altijd dichtbij.

Een keer koffie drinken? Neem dan contact met ons op.