Skip to content
zorg_cure.jpg
Partner zonder zorgen

Zorg (cure)

Voor de ziekenhuizen zijn patiënten en het bieden van topklinische en topreferente zorg het vertrek- en eindpunt. Dat kan alleen met de nieuwste technieken, de juiste mensen en een toekomstbestendige huisvesting. Heijmans specialiseert zich als huisvestingspartner voor ziekenhuizen en klinieken. Huisvestingspartner zijn betekent dat we in staat zijn om elk project op te pakken, of het nou gaat om een kleine renovatie of verbetering, om grote nieuwbouwopgaven of om meerjarig onderhoud.

Zorg als core business

Ziekenhuizen zien steeds meer de toegevoegde waarde van een aannemer in het optimaliseren van het ontwerp. Daardoor kan er niet alleen efficiënt worden gebouwd, maar zijn ook onderhoud en beheer te optimaliseren, waardoor de life cycle kosten omlaag kunnen. Dit sluit aan bij trends die kenmerkend zijn voor de hedendaagse gezondheidszorg in Nederland:

  • Zorgverzekeraars beïnvloeden de ziekenhuizen om na te denken over marktwerking, verdere specialisatie, samenwerking en de samenstelling van hun takenpakket. Dat leidt tot flinke huisvestingsuitdagingen: van het verbouwen van een afdeling om te kunnen groeien, tot wat grotere verbouwprojecten, of zelfs volledige nieuwbouw.
  • Ziekenhuizen spitsen zich steeds meer toe op hun core business: het beter maken van patiënten. Een eigen onderhoudsdienst in stand houden, past daar niet bij.

Huisvestingspartner

In het meest uitgebreide scenario kan Heijmans als huisvestingspartner een ziekenhuis bouwen en daarna het onderhoud voor het totale gebouw overnemen, inclusief de hotfloor.

Wij zien in de toekomst mogelijkheden om in alliantie met opdrachtgevers nieuwe ziekenhuizen te ontwikkelen, te bouwen en voor langere termijn te onderhouden. In de rol van ketenregisseur en bouwer kan Heijmans ook van dienst zijn op het gebied van ziekenhuisfinancieringen. Wij kunnen namelijk al vroeg in het ontwikkelproces garanties afgeven over de initiële investering en de operationele (onderhouds)kosten. Dat is de ultieme vorm van huisvestingspartnerschap.