Skip to content
gaby

Dit zijn de routes naar toekomstvastwaarde

29 mei 2024


Terwijl nagenoeg iedere organisatie bezig is met het verduurzamen van hun vastgoed, verschilt de manier waarop dit thema aangepakt wordt per branche. En dat is natuurlijk ook logisch, een monumentaal pand vraagt immers om een totaal andere aanpak dan een recenter, industrieel complex. In dit artikel zoomen we in op de verschillende branches, die allemaal hun duurzaamheidsvraagstuk op geheel eigen wijze proberen op te lossen.

Voor sommige branches is het belangrijk dat primaire bedrijfsprocessen altijd kunnen blijven doorgaan tijdens grootschalig onderhoud of een verbouwing. Voor anderen is het wél mogelijk om tijdens de verduurzamingswerkzaamheden tijdelijk op een andere locatie te werken.

Zo hebben verschillende sectoren een geheel eigen visie op verduurzaming, met als gemeenschappelijk einddoel het toevoegen van maximale waarde, zowel voor de eindgebruiker als het vastgoedportfolio. Oftewel: het toevoegen van toekomstvastwaarde.

Focus op toekomstvastwaarde

Terwijl bijna iedere sector op zijn manier bezig is met het waardevast maken van hun vastgoed, verschilt de manier waarop, de intensiteit en de focus per branche. Neem bijvoorbeeld het verduurzamen van een organisatie die in een monumentaal pand huisvesting heef. Naast het geven van een goede upgrade waardoor het pand klaar wordt gestoomd voor de toekomst, is het ook belangrijk dat originele elementen bewaard blijven. Dan wordt het hergebruiken van originele materialen erg interessant.

Het hergebruiken van materialen en bouwelementen gaat veel verder dan de originele vensterbank of deuren opslaan, opknappen en opnieuw plaatsen: er is op het gebied van hergebruik ontzettend veel mogelijk. Zo kunnen veel bouwmaterialen ook hergebruikt worden: van stenen, beton, plafondplaten tot zelfs glas, staal en isolatiemateriaal.

Circulair toekomstvastwaarde toevoegen

De term ‘hergebruik’ dekt dan allang niet meer de lading: ‘circulariteit’ is een passender woord. Door zo circulair mogelijk te verduurzamen, voeg je toekomstvastwaarde toe. Je zorgt er voor dat je CO2-voetafdruk al tijdens de renovatie zo klein mogelijk wordt. Daarnaast bespaar je ook nog eens aanzienlijk aan kosten, omdat er minder transportbewegingen zijn en -logischerwijs- minder nieuwe materialen aangeschaft hoeven te worden.

In de verschillende routes naar toekomstvastwaarde neemt circulariteit dus een steeds belangrijkere rol in. Die behoefte overstijgt de verschillende wensen die organisaties hebben op het gebied van verduurzaming. Dat is ook logisch: aangezien circulariteit een thema is dat bij iedere renovatie toegepast kan worden, of het nu gaat om een museum, gemeentehuis of utiliteitsgebouw. Circulair renoveren is bij uitstek een mogelijkheid om zowel het milieu als je eigen renovatiebudget te ontzien.

Energieneutraliteit als einddoel

Waarom zou je je utiliteitspand alleen verduurzamen als je ook energieneutraliteit kunt bereiken? Een pand is energieneutraal als het netto energieverbruik op jaarbasis op nul uitkomt. Voor veel bedrijven en organisaties is het dus een interessante optie om ook eens verder te kijken dan de huidige overheidsmaatregelen. Met andere woorden: wat ligt er voorbij label C? Energieneutraliteit is dan een logisch einddoel. De route naar energieneutraliteit valt te verdelen in stappen, waardoor je hier op geleidelijke en gestructureerde wijze mee kan beginnen.

Wat merkt mijn eindgebruiker van de werkzaamheden?

Een andere vraag die verschillende branches overstijgt gaat over de eindgebruiker. Doordat een (grondige) verduurzaming lastig uit te voeren is zonder dat iemand er iets van merkt, is het belangrijk dat de ervaring van de eindgebruiker meegenomen wordt. In sommige branches is het mogelijk om de werkzaamheden tijdelijk op een andere locatie voort te zetten, waardoor de eindgebruiker weinig van de activiteiten zal merken. In andere sectoren, zoals de luchtverkeersleiding of zorginstellingen is dit vaak niet mogelijk.

Een goede planning is dan essentieel om ervoor te zorgen dat alle activiteiten door kunnen blijven gaan. Gelukkig kan het verduurzamen van een pand in fases aangepakt worden, waardoor eventuele de eindgebruiker weinig van de werkzaamheden hoeft te merken.

Toekomstvastwaarde overstijgt financiële winst

Terwijl iedere branche, organisatie of bedrijf andere behoeftes heeft, is het creëren van toekomstvastwaarde de gemeenschappelijke deler. De winst van een duurzaam, wendbaar, slim en kostenefficiënt gebouw uit zich namelijk niet alleen in een lagere energierekening en CO2-voetafdruk, maar komt ook op andere, onverwachte manieren tot uiting. Bijvoorbeeld: een toekomstbestendig gebouw geeft bedrijven voorsprong in de war for talent.

Dat komt omdat jonge professionals steeds vaker gericht op zoek gaan naar een duurzame werkgever met duurzame faciliteiten. Onderzoek wijst uit dat maar liefst 94 procent van de werknemers in Nederland een milieuvriendelijker kantoor wenst. Maar niet alleen de aanwas van nieuw talent verbetert, ook het behouden van personeel zal gemakkelijker gaan wanneer werknemers zich prettig voelen in een duurzame, inspirerende werkomgeving. De winst van het toevoegen van toekomstvastwaarde is dus niet puur financieel uit te drukken.

Omdat iedere sector andere behoeftes heeft op het gebied van toekomstvastwaarde, is een aanpak op maat vereist. Door onze ervaring in verschillende branches kunnen wij jou van een advies op maat voorzien. Wil je meer weten over onze services op het gebied van toekomstvastwaarde? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op